Osobnost pedagoga

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Osobnost pedagoga

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogožanová, Lenka cs
dc.contributor.author Zondlaková, Jaroslava cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:48:33Z
dc.date.available 2010-07-15T21:48:33Z
dc.date.issued 2006-11-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4467
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je soustředěna na osobnost učitele. Je rozdělena na pět hlavních kapitol. První se zabývá učitelem jako součástí systému pedagogických věd, jsou zde vymezeny klíčové kompetence, vlastnosti dobrého učitele, jeho dovednosti a znalosti. Ve druhé kapitole nalezneme pohled na pedagoga v historii, od starověku přes středověk a novověk až po dnešní dobu. Třetí kapitola se zajímá o vztah mezi učitelem a žákem. Najdeme v ní různé typologie učitele, je zde představen učitel v mateřské, základní, střední a vysoké škole. Čtvrtá kapitola je soustředěna na vývoj učitele. Najdeme zde popis učitele - studenta, začínajícího učitele, učitele - experta i učitele na vysoké škole. Poslední kapitola se soustřeďuje na učitele a jeho volný čas, neziskové organizace a vychovatele. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 421512 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Pedagog cs
dc.subject učitel cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject autorita cs
dc.subject dovednost cs
dc.subject znalost cs
dc.subject typologie pedagoga cs
dc.subject vztah učitele a žáka cs
dc.subject student cs
dc.subject začínající učitel cs
dc.subject zkušený učitel cs
dc.subject stárnoucí učitel cs
dc.subject pedagog volného času cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject výchova a vzdělávání cs
dc.subject Educator en
dc.subject teacher en
dc.subject key competences en
dc.subject authority en
dc.subject skill en
dc.subject knowledge en
dc.subject typologies of teacher en
dc.subject relation between teacher and pupil en
dc.subject student en
dc.subject beginning teacher en
dc.subject expert en
dc.subject elderly teacher en
dc.subject teacher of free time en
dc.subject schoolmaster en
dc.subject enlightement en
dc.title Osobnost pedagoga cs
dc.title.alternative The personality of teachers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2007-01-30 cs
dc.description.abstract-translated This dissertation is concentrated on personality of teacher. It is divided into five main chapters. The first chapter is engaged in teacher as a part of system of pedagogical science, there are specified key competences, character of good teacher, his skills and knowledges. In the second chapter, we can find view of teacher in history, from ancient world through the Middle Ages and modern period to nowadays. The third chapter is interested in relation between teacher and pupil. We can find there different typologies of teacher, there is introduced teacher of kindergarten, primary, secondary school and university. The fourth chapter is concentrated on progress of teacher. We can find there characterization of teacher-student, beginning teacher, teacher-expert and teacher of university. The last chapter is concentrated on teacher and his free time, non-profit organizations and schoolmaster. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004238
dc.date.assigned 2005-12-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zondlaková_2007_bp.pdfBlocked 411.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account