Informovanost kuřáků o nemoci chronická obstrukční plicní nemoc

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost kuřáků o nemoci chronická obstrukční plicní nemoc

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelková, Jana
dc.contributor.author Křivánková, Michaela
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:55Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:55Z
dc.date.issued 2018-12-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44681
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Informovanost kuřáků o nemoci chronická obstrukční plicní nemoc je zaměřená na širokou kuřáckou veřejnost a jejich informovanost o nemoci, která jde ruku v ruce s kouřením - chronická obstrukční plicní nemoc. Práce se skládá se ze dvou částí, v teoretické části se zaměřujeme na kouření obecně a jeho škodlivé účinky na organismus, závislost na nikotinu a s tím spojené abstinenční příznaky. Dále jsme do této části práce také zahrnuli nejčastější nemocnění, jehož hlavním rizikovým faktorem pro vznik je právě kouření. Jedná se o chronickou obstrukční plicní nemoc, kde jsme se zaměřili na vznik a patofyziologii tohoto onemocnění, rizikové faktory, klinický průběh onemocnění, prognózu, diagnostiku a terapii. V druhé, empirické části zkoumáme širokou kuřáckou veřejnost včetně zdravotního personálu. Výzkum byl prováděn technikou dotazníkového šetření. Přičemž jsme zjišťovali informovanost uživatelů tabákových výrobků o chronické obstrukční plicní nemoci. V závěru práce vyhodnocujeme stanovené cíle pomocí grafického zobrazení a porovnáváme míru informovanosti o chronické obstrukční plicní nemoci mezi laickou kuřáckou populací a zdravotním personálem.
dc.format 97 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kouření cs
dc.subject tabák cs
dc.subject cigarety cs
dc.subject chronická obstrukční plicní nemoc cs
dc.subject dušnost cs
dc.subject smoke en
dc.subject tabacco en
dc.subject cigaretes en
dc.subject chronic obstructive pneumonary disease en
dc.subject dyspnoea en
dc.title Informovanost kuřáků o nemoci chronická obstrukční plicní nemoc
dc.title.alternative The Awarness of Smokers about Chronic Obstructive Pulmonary Disease
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juřeníková, Petra
dc.date.accepted 2019-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor work, on topic Smokers awareness about chronic obstructive pulmonary disease, is aiming on general public of smokers and their awareness about illnes, which is connected with smoking. The thesis is divided on two parts, theoretical part is focused on smoking widely and its harmful effects on organism, tobacco addiction and related with-drawal symptoms. As next is icluded in this work the mos common disease whose main risk factor for emergence is smoking. It is about chronic obstructive pulmonary disease, where information is targeted on origin and pathophysiology this illnes, risk factors, clinical course of the disease, prognosis, diagnostics and therapy. In second empirical part, a wide range of smokers is being studied, including medical staff. Resarch was conducted by questionnaire survey technique. While is being detected awareness of tobacco product users, about chronic obstructive pulmonary disease. In the end of work, by using a graphical representation, is evaluate established goals and compares level of awareness, about chronic obstructive pulmonary disease, between smoking population and medical staff.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 51966
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
křivánková_2019_dp.pdf 7.327Mb PDF View/Open None
křivánková_2019_op.pdf 702.3Kb PDF View/Open None
křivánková_2019_vp.pdf 677.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account