Projekt řízení výkonnosti a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Zlínská vodárenská a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt řízení výkonnosti a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Zlínská vodárenská a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt řízení výkonnosti a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Zlínská vodárenská a.s.
Autor: Volfová, Eva
Vedoucí: Bartošíková, Romana
Abstrakt: Cílem této práce je zpracovat projekt řízení výkonnosti a rozvoje zaměstnanců ve společ-nosti ZLV, a.s. V teoretické části je podrobně rozepsána problematika řízení lidských zdro-jů, pracovní výkonnosti, rozvoje a vzdělávání pracovníků. Praktická část vychází z analý-zy podnikové dokumentace. První projekt je zaměřen na řízení a hodnocení pracovní vý-konnosti, využitím bodové metody jsou navrženy hodnotící formuláře pro zaměstnance. Druhý projekt se orientuje na hodnocení a prevenci rizik na pracovišti. V projektu opět pomocí bodové metody posuzuji rizika a bezpečnost systému. Navrhuji opatření pro mini-malizaci rizika. Součástí obou projektů já návrh školení pro zaměstnance, včetně vyhodno-cení ekonomické náročnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4468
Datum: 2007-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 3578


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
volfová_2007_dp.pdfZablokované 690.4Kb PDF
volfová_2007_vp.pdf 325.4Kb PDF Zobrazit/otevřít
volfová_2007_op.pdf 473.4Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet