Příprava diabetika k endoskopickému výkonu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava diabetika k endoskopickému výkonu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudlová, Pavla
dc.contributor.author Machalová, Nikol
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:55Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:55Z
dc.date.issued 2018-12-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44694
dc.description.abstract Až 60 % diabetiků trpí onemocněním gastrointestinálního traktu. Tito pacienti vyžadují vzhledem ke svému specifickému onemocnění zvláštní přístup v průběhu přípravy na veškerá invazivní vyšetření. Bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy diabetického pacienta na vybrané endoskopické výkony. V teoretické části je popsána historie endoskopií a vybraná endoskopická vyšetření (gastroskopie, kolonoskopie a endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie - dále ERCP). Další část je věnována přípravě diabetika na jednotlivá vyšetření. Poslední kapitola se zabývá standardy ošetřovatelské péče. Hlav-ním cílem praktické části práce bylo zjištění znalosti sester podílejících se na přípravě pacienta s DM na endoskopický výkon, související s přípravou diabetika na vybrané endoskopické výkony. Kvantitativní výzkum byl proveden technikou nestandardizovaného dotazníku u 81 respondentů. Jako výstup práce byl zvolen návrh ošetřovatelských standardů pro přípravu diabetika na tři endoskopické výkony (gastroskopie, kolonoskopie, ERCP).
dc.format 128 s. (91 273 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sestra cs
dc.subject znalost cs
dc.subject endoskopické vyšetření cs
dc.subject pacient s DM cs
dc.subject příprava k vyšetření cs
dc.subject ERCP cs
dc.subject kolonoskopie cs
dc.subject gastroskopie cs
dc.subject nurse en
dc.subject knowledge en
dc.subject endoscopic examination en
dc.subject patient with DM en
dc.subject preparation for examination en
dc.subject ERCP en
dc.subject colonoscopy en
dc.subject gastroscopy en
dc.title Příprava diabetika k endoskopickému výkonu
dc.title.alternative Preparing of a Diabetic Patient for Endoskopy Procedure
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pelikán, Anton
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated Up to 60 % of diabetics suffer from gastrointestinal disease. These patients need a special approach during preparation for all invasive examinations. This thesis deals with the preparation of a diabetic patient for selected endoscopic procedures. The theoretical part describes history of endoscopy and a selected endoscopic examination (gastroscopy, colon-oscopy and endoscopic retrograde cholangiopancreatography - further ERCP). The next part deals with the preparation of a diabetic for individual examinations. The last chapter focuses on standards of nursing care. The main aim of the practical part was to find out knowledge of nurses involved in the preparation of diabetic patients for selected endoscopic procedures. The quantitative research was performed using non-standardized questionnaires of 81 respondents. The output of this thesis is a suggestion of nursing standards for the preparation of diabetic patients for three endoscopic procedures.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 51980
dc.date.submitted 2019-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
machalová_2019_dp.pdf 11.22Mb PDF View/Open None
machalová_2019_op.pdf 700.4Kb PDF View/Open None
machalová_2019_vp.pdf 722.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account