Systém protidrogové prevence na středních školách v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém protidrogové prevence na středních školách v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Bohůn, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:56:19Z
dc.date.available 2010-07-15T21:56:19Z
dc.date.issued 2007-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4488
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou protidrogové prevence na středních školách v České republice a je rozdělena do celkem 5 kapitol. V úvodních kapitolách je uveden nejprve přehled důležitých pojmů, které se vztahují ke drogové závislosti, rozdělení drog a návykových látek s popisem, formami zneužívání. Poté je rozebírána prevence z obecného pohledu a pak z pohledu prevence a rodina a prevence a škola. Poslední kapitola je podrobněji věnována samotné protidrogové prevenci na středních školách. Zde jsou popsány a rozebrány možné přístupy a také způsoby řešení protidrogové prevence v těchto školských útvarech. V závěru práce se pak objevuje shrnutí efektivnosti protidrogové prevence. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 487007 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Droga a návyková látka cs
dc.subject prevence cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject peer program cs
dc.subject rodina cs
dc.subject prevence ve škole cs
dc.subject Drug and addiction material en
dc.subject prevention en
dc.subject primary prevention en
dc.subject peer programme en
dc.subject family en
dc.subject school prevention en
dc.title Systém protidrogové prevence na středních školách v České republice cs
dc.title.alternative System of drug abuse prevention at secondary schools in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Man, Vlastislav
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated This Bachelor work is dealing vith drug prevention at secondary schools in the Czech Republic and it is devided into five chapters. The first chapters are talking about basic review of important phrases which are connected with drug addiction, dividing drugs and its describtion and forms of its abuse. Then the prevention is looked at from the general point of view and then from the point of view of family and school prevention. The last chapter deals more in detail with drug prevention at secondary schools. There are described possible attitudes and methods of drug prevention at schools here. At the final part of this work there is summary of effectivity of drug prevention. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006287
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
local.subject protidrogová prevence cs
local.subject střední školy cs
local.subject středoškolští studenti cs
local.subject drug abuse prevention en
local.subject secondary schools en
local.subject secondary school students en


Files in this item

Files Size Format View
bohůn_2007_bp.pdfBlocked 475.5Kb PDF View/Open
bohůn_2007_vp.doc 48.19Kb Microsoft Word View/Open
bohůn_2007_op.doc 55.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account