Organizace a způsob trávení volného času žáků ZŠ ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Organizace a způsob trávení volného času žáků ZŠ ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Divošová, Romana
dc.contributor.author Drgová, Hana
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:08Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:08Z
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44966
dc.description.abstract Tato práce se zabývá způsobem trávení a organizace volného času žáků základních škol ve Zlínském kraji. Cílem teoretické části je vysvětlení samotného pojmu, historické zmapování volného času, jeho výchovné zhodnocení, představení odlišných pohledů na volný čas formou příkladů, popis významu zájmové činnosti v životě dětí a mládeže, specifikace jak činitelů ovlivňujících volný čas, tak i prostředí volnočasových aktivit. Praktická část je zaměřena na výzkum, jehož podstatou je zhodnocení způsobu, jakým žáci základních škol ve Zlínském kraji tráví svůj volný čas, se zaměřením na rozdíly mezi organizací a způsobem trávení volného času dívek a chlapců, žáků z měst a vesnic a žáků prvního a druhého stupně základních škol.
dc.format 92 s. (142 166 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject aktivity cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject zájmová činnost cs
dc.subject žáci cs
dc.subject activities en
dc.subject leisure time en
dc.subject interest activity en
dc.subject pupils en
dc.title Organizace a způsob trávení volného času žáků ZŠ ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Organization and Ways of Spending Free Time of Primary School Pupils in the Zlin Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Iva
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated This thesis deals with ways of spending and organising primary school pupils free time in the Zlín Region. The aim of the theoretical part is to explain the concept itself, to historically map out free time, its educational evaluation, to present different views of free time in the form of examples, to describe the meaning of interest activities in the life of children and youth, to specify factors influencing leisure time as well as leisure time activities. The practical part is focused on research, whereby the main point of which is the evaluation of how primary school pupils in the Zlín Region spend their free time, focusing on the differences between organisation and girls and boys ways of spending free time, pupils from cities and villages, younger primary school pupils as well as older pupils.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 52385
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
drgová_2019_dp.pdf 3.515Mb PDF View/Open None
drgová_2019_op.docx 19.76Kb Unknown View/Open None
drgová_2019_vp.docx 17.16Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account