Projekt zlepšení motivačního systému ve firmě XY, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení motivačního systému ve firmě XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana
dc.contributor.author Pospíšilová, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:59:53Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4499
dc.description.abstract Nedílnou součástí řízení lidských zdrojů je mimo jiné sestavení a využívání vhodného sys-tému motivace. Cílem diplomové práce bylo analyzovat aktuální hmotné a nehmotné motivy zaměstnanců ve společnosti XY, s.r.o., porovnat je s využíváním motivačního systému společnosti a na základě toho navrhnout jeho aktualizaci. Nosný pilíř analytické části tvořilo dotazníkové šetření mezi zaměstnanci. Jeho závěry poukázaly na kritické faktory v oblasti pracovní mo-tivace, konkrétně na odměňování a vnitrofiremní komunikaci. Projektová část byla zamě-řena na jednu z částí motivačního systému, a sice na oblast odměňování. cs
dc.format 90 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 839674 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject motivace cs
dc.subject pracovní motivace cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject odměňování zaměstnanců cs
dc.subject motivation en
dc.subject working motivation en
dc.subject working satisfaction en
dc.subject employee's remuneration en
dc.title Projekt zlepšení motivačního systému ve firmě XY, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of the motivation system improvement in the XY Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated The integral part of human resources management is, apart from others, a composition and a utilization of appropriate motivation system. The main aim of the diploma thesis was to analyze current tangible and intangible em-ployee considerations, to compare them with the utilization of firm's motivation system and propose its updating. The main analysis part was created by an employee questionnaire survey. Its conclusions referred to critical factors in the work motivation area, particularly in remuneration and intradepartmental communication. The project part focused on one important part of motivation system, namely employee remuneration. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6088
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2007_dp.pdfBlocked 819.9Kb PDF View/Open
pospíšilová_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2007_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account