Sociální adaptace žáků při přechodu ze základní na střední školu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální adaptace žáků při přechodu ze základní na střední školu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Hajdučková, Darina
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:10Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:10Z
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45025
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je Sociální adaptace žáků při přechodu ze základní na střední školu. Jedná se o období adolescence, která je pro člověka, dle mého názoru, jedno z nejtěžších období v životě. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývám fyzickými a psychickými změnami z dětství na dospělost, které v tomto období adolescenti prožívají. Také se věnuji sociálnímu chování adolescentů mezi vrstevníky i rodiči. Většinu práce však zaměřuji na samotný přechod ze základní na střední školu, volbu školy, psychosociální stres a jeho důsledky. Teoretická část je zpracována pomocí studia odborné literatury, analýzou, srovnáváním a syntézou. Cílem praktické části je zjištění sociálních problémů, které mají studenti při přechodu na střední školu. Položila jsem si otázku, co tyto problémy způsobuje a zda lze problémy ovlivnit. K tomuto kvantitativnímu šetření jsem použila dotazníkovou metodu. Respondenti jsou žáci prvních ročníků středních škol a středních odborných učilišť v Ostravě. Získaná data jsou zpracována v grafech a tabulkách.
dc.format 54 s. (52 100 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Adolescence cs
dc.subject adolescent cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject přechod cs
dc.subject střední škola cs
dc.subject student cs
dc.subject první ročník cs
dc.subject změna cs
dc.subject sociální prostřední cs
dc.subject socializace cs
dc.subject stres cs
dc.subject Adolescence en
dc.subject an adolescent en
dc.subject adaptation en
dc.subject transfer en
dc.subject secondary school en
dc.subject student en
dc.subject freshman en
dc.subject change en
dc.subject social environment en
dc.subject socialization en
dc.subject stress en
dc.title Sociální adaptace žáků při přechodu ze základní na střední školu
dc.title.alternative Social Adaptation of Students in the Transition from Elementary to Secondary School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Petr Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated The theme of the bachelor thesis is the social adaptation of the students who changed from the primary to secondary school. The time of adolescence spent on the secondary school is the hardest time for people in my opinion. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part is dedicated to the physical and psychical changes of the young person attending the secondary school. It also includes section describing the soci-al behavior by which the person interacts with the parents and the other students. Ne-vertheless, most of the thesis is about the actual change of the schools, choose of the type of school, psychosocial stress and its impact on the person. The theory is written with help of scientific and vocational books, by the analysis comparison and synthesis of sources. The aim of the practical part is to find out the possible social problems that are caused by the change of school. What causes the problems and whether it can be influen-ced these questions were questioned. The method used in the practical part was the que-stionnaire. Questioned people were the students of the first year of secondary and vocati-onal schools all over Ostrava city. The data gained were analyzed in graphs and tables.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 52476
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2019-04-26
local.subject sociální přizpůsobení cs
local.subject social adjustment en


Files in this item

Files Size Format View Description
hajdučková_2019_dp.pdf 3.340Mb PDF View/Open None
hajdučková_2019_op.docx 20.71Kb Unknown View/Open None
hajdučková_2019_vp.docx 15.65Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account