Adaptace osob s mentálním postižením na chráněné bydlení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Adaptace osob s mentálním postižením na chráněné bydlení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Hřibová, Jitka
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:10Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:10Z
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45039
dc.description.abstract Hlavním tématem bakalářské práce je jak se adaptovali osoby s mentálním postižením pře-cházející z institucionální péče na novou službu chráněné bydlení. Teoretická část je zamě-řena na transformaci sociálních služeb, pojem totální instituce, vymezen a klasifikaci men-tálního postižení, chráněné bydlení V praktické části byla využita strategie kvalitativního výzkumu. Cílem výzkumu je zjistit a analyzovat průběh adaptace osob mentálním postižením na službu komunitního typu ve specifických oblastech života. Klíčová slova: transformace, deinstitucionalizace, totální instituce, socializace, integrace, mentální postižení, chráněné bydlení
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject transformace cs
dc.subject deinstitucionalizace cs
dc.subject totální instituce cs
dc.subject socializace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject chráněné bydlení cs
dc.subject transformation en
dc.subject deinstitutionalization en
dc.subject total institution en
dc.subject socialization en
dc.subject integration en
dc.subject mental disability en
dc.subject sheltered housing en
dc.title Adaptace osob s mentálním postižením na chráněné bydlení
dc.title.alternative Adaptation of People with Intellectual Disabilities to Sheltered Housing
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matušů, Renáta
dc.date.accepted 2019-05-31
dc.description.abstract-translated The main topic of this bachelor's thesis is how people with mental disabilities got accus-tomed from the social service of the institutional type to the new sheltered housing service. The theoretical part is focused on transformation of social services, concept of total institu-tion, definition and classification of mental disability, sheltered housing. The qualitative research strategy is used in the practical part. The aim of the research is to identify and analyze the course of adaptation of people with mental disabilities to the community-type service in specific areas of life.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 52497
dc.date.submitted 2019-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
hřibová_2019_dp.pdf 2.333Mb PDF View/Open None
hřibová_2019_op.docx 20.60Kb Unknown View/Open None
hřibová_2019_vp.docx 17.99Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account