A Business Plan for a Permaculture Farm

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Business Plan for a Permaculture Farm

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Zicháčková, Lucie
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:11Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:11Z
dc.date.issued 2018-11-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45061
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení malé rodinné farmy s využitím permakulturních technik. V teoretické části jsou definovány základní náležitosti podnikatelského záměru a je zde také popsán koncept permakultury a její základní principy. V praktické části je nastíněn konkrétní podnikatelský záměr, jehož záměrem je zjistit, zda může farma sloužit pouze k samozásobitelství, nebo se může v budoucnu stát plnohodnotným zdrojem příjmu.
dc.format 60
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikání cs
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject permakultura cs
dc.subject farma cs
dc.subject zemědělství cs
dc.subject entrepreneurship en
dc.subject business plan en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject permaculture en
dc.subject farm en
dc.subject agriculture en
dc.title A Business Plan for a Permaculture Farm
dc.title.alternative A Business Plan for a Permaculture Farm
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Papadaki, Šárka
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with elaboration of business plan for foundation of small family farm that relies on permaculture techniques. The theoretical part defines the basic content of the business plan and also describes the concept of permaculture and its basic principles. The practical part outlines a specific business plan. The business plan should help to find out whether the hobby can be turn into a work generating reasonable income.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 52529
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-05-03
local.subject podnikatelské plány cs
local.subject farmy cs
local.subject trvale udržitelné zemědělství cs
local.subject business planning en
local.subject agriculture en
local.subject farms en
local.subject permaculture en


Files in this item

Files Size Format View Description
zicháčková_2019_dp.pdf 2.546Mb PDF View/Open None
zicháčková_2019_op.doc 47Kb Unknown View/Open None
zicháčková_2019_vp.doc 48.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account