Informovanost studentů oboru sociální pedagogika o osobách s Downovým syndromem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost studentů oboru sociální pedagogika o osobách s Downovým syndromem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Pavelková, Karolína
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:12Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:12Z
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45084
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na informovanost studentů oboru sociální pedagogiky o osobách s Downovým syndromem. Teoretická část se zabývá obecnými informacemi o Downově syndromu, příčinami vzniku a jednotlivými formami Downova syndromu. Dále znaky Downova syndromu, vývojem osob, nemocemi postihujícími tyto osoby a jejich edukací a institucemi zabývajícími se touto problematikou. V praktické části se nachází kvantitativní výzkum orientovaný na informovanost studentů oboru sociální pedagogiky o osobách s Downovým syndromem, který byl realizován formou dotazníkového šetření. Pro přehlednější zpracování dotazníkového šetření, jsou výsledky zpracovány do grafů.
dc.format 73
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Downův syndrom cs
dc.subject trisomie 21 cs
dc.subject dítě s Downovým syndromem cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject speciální pedagogika cs
dc.subject edukace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject Down's syndrome en
dc.subject trisomy 21 en
dc.subject child with Down's syndrome en
dc.subject mental retardation en
dc.subject special education en
dc.subject education en
dc.subject integration en
dc.title Informovanost studentů oboru sociální pedagogika o osobách s Downovým syndromem
dc.title.alternative Students' awareness of Social Pedagogy about People with Down Syndrome
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matušů, Renáta
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the knowing of social pedagogy students about people with Down's syndrome. The theoretical part deals with general informations about Down's syndrome, causes of occurrence, and individual forms of Down's syndrome. Furthermore, the signs of the Down's syndrome, the development of a people affected by It, diseases affecting people with Down's syndrome, and their education about institutions that are researching this issue. In the practical part there is a quantitative research focused on knowing of social pedagogy students about people with Down's syndrome, which was rea-lized in the form of a questionnaire. For a clearer view of the questionnaire, the results are processed into a graph.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 52562
dc.date.submitted 2019-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
pavelková_2019_dp.pdf 2.975Mb PDF View/Open None
pavelková_2019_op.docx 21.65Kb Unknown View/Open None
pavelková_2019_vp.docx 18.05Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account