Adaptace a příprava na stáří z pohledu střední generace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Adaptace a příprava na stáří z pohledu střední generace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polepilová, Renata
dc.contributor.author Permedla, Zdeněk
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:12Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:12Z
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45085
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na proces stárnutí a stáří v životě člověka a zkoumá přípravu a adaptaci na tuto životní fázi z pohledu střední generace. První teoretická část vymezuje základní pojmy, kategorie věku, proces stárnutí a stáří dle souvisejících vědních disciplín, zejména psychologie, lékařství, sociologie a gerontologie. Dále charakterizuje pohled na stáří z historického měřítka, definuje důležité pojmy z oblasti adaptace na stáří, stanovuje koncepce aktivního stárnutí populace. V praktické části v rámci dotazníkovém šetření bylo vyhodnoceno, zda a jak se vzorec respondentů střední generace připravuje na stáří a jaké možnosti v tomto ohledu využívá s ohledem na současný stav. Cílem této práce bylo po-souzení základních charakterových rysů a projevů stáří v populaci, a to jak z hlediska celé společnosti, tak z hlediska jednotlivce.
dc.format 97 s. (17 792 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cs
dc.subject proces stárnutí cs
dc.subject střední generace cs
dc.subject věk cs
dc.subject životní fáze cs
dc.subject old age en
dc.subject process of ageing en
dc.subject middle generation en
dc.subject age en
dc.subject life phase en
dc.title Adaptace a příprava na stáří z pohledu střední generace
dc.title.alternative Adaptation and Preparation for Old Age from the Point of View of the Middle Generation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the process of ageing and old-age in life of a human and observes the adaptation in this life phase from the view of middle-generation. The first theoretical part deals with the basic terms, categorization of age, the process of ageing and old-age according to the scientific disciplines, especially psychology, medicine, sociology and ger-ontology. Also, it characterizes the view on old-age from historical perspective. In the practical part based on the questionnaire research, it was evaluated whether and how the sample of the middle-generation respondents are being prepared for old age and what pos-sibilities the middle generation uses for this purpose regard to the current situation. The aim of this thesis was to assess the basic character traits and signs of old age in the population, both from the point of view of the whole society and the individual as well.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 52563
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2019-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
permedla_2019_dp.pdf 6.663Mb PDF View/Open None
permedla_2019_op.docx 17.21Kb Unknown View/Open None
permedla_2019_vp.docx 17.13Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account