Informační systém v terénu - -analýza

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Informační systém v terénu - -analýza

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Informační systém v terénu - -analýza
Autor: Jachanová, Iva
Vedoucí: Illík, Rostislav
Abstrakt: Ve své magisterské práci se zabývám problematikou a formou vytváření grafické prezentace v exteriéru, v terénu, v přírodě. V první kapitole se věnuji historii, počátkům českého turistického klubu, vývoji turistiky, vzniku potřeby významné turistické trasy označovat. Následující kapitola je o obecných zása-dách značení turistických, cykloturistických a lyžařských cest, a o způsobech značení v ostat-ních evropských zemích. Třetí kapitola se zabývá problematikou naučných stezek, jejich zři-zování, udržování, označování a barevnému kódování. Další kapitola popisuje normy ISO, vztahující se k této problematice. Celá práce je doplněná obrazovou dokumentací, která po-máhá čtenáři přiblížit se lépe k dané problematice. Závěr doplňují moje vlastní postřehy, ná-zory a návrhy grafického ztvárnění naučné stezky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4509
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav reklamní fotografie a grafiky
Studijní obor: Multimedia a design - Grafický design
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: D 5211


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jachanová_2007_dp.pdfZablokované 1.446Mb PDF
jachanová_2007_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
jachanová_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet