Motivace dobrovolníků v SKM Zlín - víra nebo idea

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace dobrovolníků v SKM Zlín - víra nebo idea

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gamba, Karel
dc.contributor.author Vinklárková, Renata
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:05:27Z
dc.date.available 2010-07-15T22:05:27Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4511
dc.description.abstract Cílem této práce je zmapovat možné motivy, které se podílejí na rozhodování stát se dobro-volníkem, a na vytrvání v této činnosti. Práce nemá za úkol obecně odpovědět na otázky motivace dobrovolníků, ale přímo se zde zaměřuji na konkrétní organizaci. Touto organiza-cí je občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Zlín (dále jen SKM). Teoretická část vy-světluje základní psychologické aspekty motivace, prosociálního chování a přibližuje oblast dobrovolnictví. V závěru teoretické části se okrajově věnuji salesiánskému dílu a jeho za-kladateli. V praktické části přibližuji čtenáři poslání a cíle SKM Zlín, a kvantitativě-kvalitativními technikami odhaluji motivaci vybraných dobrovolníků tohoto sdružení. cs
dc.format 64 s., čistého textu 50 s. cs
dc.format.extent 1100420 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cs
dc.subject motivy cs
dc.subject prosociální chování cs
dc.subject altruismus cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject řeholní společnost Salesiánů cs
dc.subject motivation en
dc.subject motive en
dc.subject pro-social behavior en
dc.subject altruism en
dc.subject volunteering en
dc.subject Salesian society en
dc.title Motivace dobrovolníků v SKM Zlín - víra nebo idea cs
dc.title.alternative Motivation of volunteers in SKM Zlín - faith or idea en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kročková, Štefánia
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The purpose of this work is to map the potential motives, which are included in making a decision to become a volunteer and to hang on in this activity. The aim of this work is not making answers in general of volunteer's motivation, but the purpose is to focus on specific organisation. This organisation is civil association called Salesian youth club in Zlín. The theoretical part explains basic psychological aspects of motivation, pro-social behavior and approach field of volunteering. I'm giving my attention marginally to salesian work and its founder at the close of theroretical part. In the practical part I'm approaching to reader the mission and goals of Salesian youth club in Zlín. Due to quantitative and qualitative tech-niques I can discover the motivation of choosen volunteers of this association. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6907
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vinklárková_2007_bp.pdf 1.049Mb PDF View/Open
vinklárková_2007_vp.jpg 417.4Kb JPEG image View/Open
vinklárková_2007_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account