Greenwashing v módním průmyslu se zaměřením na značku H&M

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Greenwashing v módním průmyslu se zaměřením na značku H&M

Show full item record

No preview available
Title: Greenwashing v módním průmyslu se zaměřením na značku H&M
Author: Loudová, Zuzana
Advisor: Jurášková, Olga
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem greenwashingu v módním průmyslu a zaměřuje se na H&M, jednu z největších oděvních společností. V teoretické části je nejdříve vysvětlen koncept společenské odpovědnosti a podrobněji popsána její environmentální oblast. Násle-dující kapitola se věnuje pojmu greenwashing, jeho významu a historii. V další kapitole je přiblížen vztah módního průmyslu k životnímu prostředí, vysvětlen koncept fast fashion a jeho vliv na životní prostředí. Tato kapitola zároveň pojednává o udržitelnosti v módním průmyslu a o recyklaci. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována marketingovému vý-zkumu, a to především obsahové analýze. V úvodu praktické části je přiblíženo pozadí spo-lečnosti H&M, její historie a snahy o udržitelnost. Následuje samotný výzkum, který se skládá ze dvou obsahových analýz. Prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy jsou ana-lyzovány vybrané iniciativy společnosti týkající se tématu udržitelnosti. Kvantitativní analý-zou je pak zkoumána komunikace tématu na sociálních sítích společnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/45549
Date: 2019-01-31
Availability: Bez omezení
Department: Ústav marketingových komunikací
Discipline: Marketingové komunikace


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
loudová_2019_dp.pdf 2.526Mb PDF View/Open None
loudová_2019_op.doc 152Kb Unknown View/Open None
loudová_2019_vp.doc 151Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account