Základní principy Úmluvy o právech dítěte a problémy jejich aplikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Základní principy Úmluvy o právech dítěte a problémy jejich aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Buzková, Eliška
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:20:04Z
dc.date.available 2010-07-13T12:20:04Z
dc.date.issued 2005-12-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/455
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá pojetím dítěte, jeho právy a jejich zakotvením v Úmluvě o právech dítěte. Charakterizuje základní principy Úmluvy a její význam pro postavení dítěte ve společnosti. Stručně popisuje vybrané oblasti porušování dětských práv, syndrom CAN, šikanu, sexuální zneužívání dětí a zabývá se jejich příčinami. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 649538 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dítě cs
dc.subject lidská práva cs
dc.subject práva dítěte cs
dc.subject Úmluva o právech dítěte cs
dc.subject garance práv cs
dc.subject principy Úmluvy cs
dc.subject rodina cs
dc.subject porušování práv cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject šikana cs
dc.subject sexuální zneužívání cs
dc.subject Child en
dc.subject human rights en
dc.subject child's rights en
dc.subject Convention on the Rights of the Child en
dc.subject guarantee of rights en
dc.subject principles of the Convention en
dc.subject family en
dc.subject breach of law en
dc.subject CAN syndrome en
dc.subject vexation en
dc.subject sexual abuse en
dc.title Základní principy Úmluvy o právech dítěte a problémy jejich aplikace cs
dc.title.alternative Fundamental principles of the Convention on the Rights of the Child and the problems in their application en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hungr, Pavel
dc.date.accepted 2006-02-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is concerned with the concept of the child, children's rights and their embodiment in the Convention on the Rights of the Child. The thesis characterizes fundamental principles of the Convention and its importance for the position of the child in the society. It briefly describes selected spheres of children's rights breach like CAN syndrome, vexation, sexual abuse and deals with their causes. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2319
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
buzková_2006_bp.pdf 634.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account