Sledování oxidace kosmetických olejů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sledování oxidace kosmetických olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rudolf, Ondřej
dc.contributor.author Pihrtová, Monika
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:34Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:34Z
dc.date.issued 2019-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45624
dc.description.abstract Rostlinné oleje, které jsou významné v kosmetice, můžou být díky svému jedinečnému složení velmi náchylné k degradaci. Diplomová práce se zabývá oxidací a stárnutím olejů, vznikem jejich oxidačních produktů a metodami jejich sledování. V teoretické části jsou jednotlivě popsány rostlinné oleje, se kterými se pracovalo v experimentální části. Vybrané oleje byly esterifikovány a pomocí plynové chromatografie byl stanoven jejich obsah mastných kyselin. Výsledky byly porovnány se složením olejů stejného typu. Bylo prověřeno i jejich peroxidové číslo jako ukazatel primární oxidace. Ke sledování oxidační stability byla použita moderní metoda pomocí přístroje Rancimat 892, která využívá zrychlených podmínek stárnutí oleje. Jako vzorky byly použity oleje - arganový, avokádový, dýňový, hroznový, kokosový, konopný, lněný, mandlový, olivový, ostropestřecový a sezamový. Vyhodnoceny byly při teplotách 80, 100, 120 a 130 °C a vzájemně porovnány i na základě použití antioxidantu.
dc.format 101 s. (18420 slov)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rostlinné oleje cs
dc.subject oxidace olejů cs
dc.subject Rancimat cs
dc.subject mastné kyseliny cs
dc.subject antioxidant cs
dc.subject vegetable oils en
dc.subject oxidation of oils en
dc.subject Rancimat en
dc.subject fatty acids en
dc.subject antioxidant en
dc.title Sledování oxidace kosmetických olejů
dc.title.alternative Measuring oxidation of cosmetic oils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Věra
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated Vegetable oils that are important in cosmetics can be highly susceptible to degradation due to their unique composition. The thesis deals with the oxidation and aging of oils, the formation of their oxidation products and methods of their monitoring. In the theoretical part, the vegetable oils that have been worked on in the experimental section are described individually. The selected oils were esterified and their fatty acid content determined by gas chromatography. The results were compared to that of the same type of oils. Their peroxide volue has also been determined as an indicator of primary oxidation. To monitor the oxidation stability, a modern method was used using the Rancimat 892, which uses accelerated oil aging conditions. As samples were used - argan, avocado, pumpkin, grape, coconut, hemp, linseed, almond, olive, milk thistle and sesame oils. They were evaluated at temperatures of 80,100, 120 and 130 ° C and compared to each other using an antioxidant.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 53345
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
pihrtová_2019_dp.pdf 7.080Mb PDF View/Open None
pihrtová_2019_op.pdf 252.0Kb PDF View/Open None
pihrtová_2019_vp.pdf 239.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account