Projekt účinné formy marketingové komunikace v oblasti trhu informačních systémů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt účinné formy marketingové komunikace v oblasti trhu informačních systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Blažková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:25:40Z
dc.date.available 2010-07-15T22:25:40Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4565
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o specifičnosti marketingové komunikace firem působících na trhu informačních systémů a na průmyslovém trhu obecně. V analytické části je ve stručnosti popisován a hodnocen současný stav marketingové komunikace firmy KARAT Software a.s.,dále byly provedny dotazníková šetření zaměřené na firmy působící na tomto trhu a zákazníky analyzované firmy. Na základě výsledků těchto dotazníkových šetření navrhuji projekt pro zlepšení marketingové komunikace (zefektivnění realizace telemarketingových kampaní), aby byla zvýšena prodejnost informačního systému Karat. V závěru jsou zhodnoceny přínosy a rizika projektu. cs
dc.format 95 s.,10 s. cs
dc.format.extent 3305761 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject B-to-B trh cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject účinnost cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject B-to-B market en
dc.subject information systém en
dc.subject effectiveness en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject direct marketing en
dc.title Projekt účinné formy marketingové komunikace v oblasti trhu informačních systémů cs
dc.title.alternative The project of the effective form of marketing communication on the market of information systems en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.description.abstract-translated In my master thesis, there are described the essential uniques of marketing communication on the information systems market and on the industrial market generally. In the analytical part, I have briefly introduced the company, described and evaluated the current state of Karat Software promotion. I am proposing the project for marketing communication improvement (realisation improvement of telemarketing campaigns) to increase saleability of information system Karat by virtue of analysis results from questionnaire survey aimed on information systems' suppliers and customers of Karat Software. Possible risks and benefits of the project are evaluated at the end of this master thesis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5985
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
blažková_2007_dp.pdf 3.152Mb PDF View/Open
blažková_2007_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
blažková_2007_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account