Prostituce jako sociálně patologický jev společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prostituce jako sociálně patologický jev společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Jiří
dc.contributor.author Štalmachová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:27:47Z
dc.date.available 2010-07-15T22:27:47Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4570
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou prostituce a její reflexí na vývoj společnosti. Je nastíněna historie a následný vývoj prostituce v ČR v posledních letech. V neposlední řadě jsou i porovnány různé formy prostituce. Součástí práce je i pomocí dotazníkového prů-zkumu statisticky vyhodnotit zkušenosti mužů s nabídkou komerčního sexu ve Zlínském kraji. Práce je doplněna cíleným rozhovorem s ženou, která se prostitucí živí. Toto inter-view je charakterově zaměřeno na klienty využívajících jejích služeb. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 2427429 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prostituce cs
dc.subject komerční sex cs
dc.subject historie prostituce cs
dc.subject právní aspekty prostituce cs
dc.subject kuplířství cs
dc.subject organizovaný zločin cs
dc.subject prostitutka cs
dc.subject prostitution en
dc.subject commercial sex en
dc.subject history of prostitution en
dc.subject law aspects of prostitution en
dc.subject procurement en
dc.subject organized crime en
dc.subject prostitute en
dc.title Prostituce jako sociálně patologický jev společnosti cs
dc.title.alternative Prostitution as pathological phenomenon of society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This work deals with prostitution and its reflection to society. It describes history and the progression of prostitution in Czech Republic in the last years. In the next case different forms of prostitution are compared. Important part of work is also inquiry of men's experi-ences about commercial sex offering and statistical evaluation of gained data. Work also contains interview with woman which offers these services. Goal of this interview is about her clients. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6901
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
štalmachová_2007_bp.pdf 2.314Mb PDF View/Open
štalmachová_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
štalmachová_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account