Marketing a propagace muzea obce Košíky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketing a propagace muzea obce Košíky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Ondrová, Kateřina
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:38Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:38Z
dc.date.issued 2019-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45728
dc.description.abstract Obsahem diplomové práce je v teoretické části rešerše literatury pojednávající o edukaci a emocích jako doplnění marketingového mixu s důrazem na implementaci do muzeí. Pozor-nost je věnována i aroma marketingu, jako velmi důležitém vlivu na zákazníko-vy/návštěvníkovy emoce. Praktická část této práce obsahuje situační analýzu muzea obce Košíky z hlediska a marketingového i komunikačního mixu, kvantitativní a kvalitativní vý-zkumy spokojenosti návštěvníků muzea obce Košíky s edukační činností - pořádanými kurzy kváskového vaření a pečení. Projektová část obsahuje návrhy řešení na zlepšení v oblastech, které respondenti označili za problematické - komunikace s koncovým zákazní-kem/návštěvníkem objektu, nebo vyšly z návrhové části jako potřebné k e zlepšení (výuko-vé materiály, aby bylo dosaženo vyšší míry zájmu a vyšší úrovně komunikace, díky které může muzeum vytvářet interaktivnější, kvalitnější a zajímavější programy s nejvyšším mož-ným zásahem cílové skupiny.
dc.format 93
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Aroma marketing cs
dc.subject artefakt cs
dc.subject cílové skupiny cs
dc.subject edukace cs
dc.subject emoce cs
dc.subject chléb cs
dc.subject historie cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject kvásek cs
dc.subject komunikační kanály cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject muzeum cs
dc.subject pec cs
dc.subject reklama cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject Advertisment en
dc.subject aroma marketing en
dc.subject bread en
dc.subject communication channels en
dc.subject education en
dc.subject emotions en
dc.subject his-tory en
dc.subject leaven en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject museum en
dc.subject oven en
dc.subject promotional mix en
dc.subject target group en
dc.title Marketing a propagace muzea obce Košíky
dc.title.alternative Marketing and Promotion of the Local Museum in Košíky
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavelka, Jiří
dc.date.accepted 2019-05-24
dc.description.abstract-translated Theory section of this thesis focuses on background research of chosen literature about education and emotions, as supplementation of a marketing mix, with emphasis on imple-mentation into museums. Attention is also paid to aroma marketing, as a very influential factor of visitor/customer emotions. Practical research deals with Situation analysis of the museum of the village Košíky, in terms of Marketing Mix, Promotional Mix, Qualitative and Quantitative Research of customers satisfaction, during educational activity - Sourdough baking and cooking courses - In the museum of the village Košíky. Thesis pro-ject focuses on improvement suggestions in areas, which respondents of research marked as problematic - communication with customers/visitors of object, or in areas, which were suggested as essential to improvement (Namely educational resources, which are crucial to achieve a higher rate of interest and higher level of communication, and through which the Museum is able to create programmes that are more interactive, interesting and with higher quality. These programmes should have been most accurately aimed at the certain target group).
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 53490
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2019-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
ondrová_2019_dp.zip 1.157Mb application/zip View/Open None
ondrová_2019_op.doc 450Kb Unknown View/Open None
ondrová_2019_vp.doc 153.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account