Význam Influencer marketingu a jeho možnosti funkčního využití v prostředí Instagramu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam Influencer marketingu a jeho možnosti funkčního využití v prostředí Instagramu

Show full item record

No preview available
Title: Význam Influencer marketingu a jeho možnosti funkčního využití v prostředí Instagramu
Author: Tuška, Jan
Advisor: Banyar, Milan
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá Influencer marketingem na sociální síti Instagram. Práce měla dva cíle. Zaprvé, zjistit, zda dotazované osoby hodnotí Influencer marketing na In-stagramu jako efektivní nástroj marketingové komunikace. Zadruhé, na základě zodpově-zení výzkumné otázky navrhnout efektivnější influencer-marketingovou kampaň. Odpo-věď na hlavní výzkumnou otázku byla získána pomocí analýzy nestrukturovaných kvali-tativních rozhovorů se zástupci třech zkoumaných skupin. Jednalo se o společnost, která s influencery spolupracuje, influencery samotné a v neposlední řadě o jejich sledující. Ukázalo se, že z těchto tří skupin hodnotily pozitivně Influecner maketing pouze první dvě. Z pohledu sledujících se jedná o neefektivní marketingový nástroj, který bývá publi-kem zpravidla kritizován a přehlížen. Zjištěné poznatky mohou posloužit jako teoretická opora pro budoucí výzkumy v oblasti Influencer marketingu na sociálních sítích, převážně pak na Instagramu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/45740
Date: 2019-01-31
Availability: Bez omezení
Department: Ústav marketingových komunikací
Discipline: Marketingové komunikace
Grade for thesis and defense: A 53506


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
tuška_2019_dp.pdf 3.512Mb PDF View/Open
tuška_2019_dp.zip 187.2Mb application/zip View/Open None
tuška_2019_op.pdf 586.1Kb PDF View/Open None
tuška_2019_vp.doc 155Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account