Má stát značku? Jak ji tvořit?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Má stát značku? Jak ji tvořit?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Šteffek, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:32:47Z
dc.date.available 2010-07-15T22:32:47Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4579
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou tvorby dobře fungující vizuální značky státu, jako prostředku marketingové komunikace. Ve své podstatě vychází z historického kontextu a převážně se zaměřuje na tvorbu české značky, která by obstála v silném konkurenčního boji v oblasti cestovního ruchu a hospodářské politiky státu. Pro ucelenou představu porovnává kvalitativní provedení značky se situací v jiných zemích, s bohatou kulturní tradicí a dlouhodobě pozitivním vztahem ke značce, jako k nástroji vlastní prezentace. cs
dc.format 86 cs
dc.format.extent 2855767 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject značka cs
dc.subject logo cs
dc.subject logotyp cs
dc.subject stát cs
dc.subject corporate identity cs
dc.subject heraldika cs
dc.subject erb cs
dc.subject trade mark en
dc.subject logo en
dc.subject logotype en
dc.subject state en
dc.subject corporate identity en
dc.subject heraldry en
dc.subject blazon en
dc.title Má stát značku? Jak ji tvořit? cs
dc.title.alternative Does the State have a Brand? How do we create it? en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the issue of creation of a well performing visual brand of the state that can be successfully used as a mean of marketing communication. The written work is based on a historical context with the main focus on creation of a Czech brand that would be strong enough to survive and succeed in the strong competitive tourism and economic policy environment. Furthermore, in order to provide a coherent vision, qualitative design of the brand is compared with a situation in other foreign countries, with a rich cultural tradition and a long-term positive relationship towards the brand that serves as a tool for the nation's presentation. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4977
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šteffek_2007_dp.pdfBlocked 2.723Mb PDF View/Open
šteffek_2007_vp.doc 68Kb Microsoft Word View/Open
šteffek_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account