Management kvality péče v Psychiatrické nemocnici v Opavě se zaměřením na snížení incidence nežádoucích událostí

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Management kvality péče v Psychiatrické nemocnici v Opavě se zaměřením na snížení incidence nežádoucích událostí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Management kvality péče v Psychiatrické nemocnici v Opavě se zaměřením na snížení incidence nežádoucích událostí
Autor: Havlický, Dalibor
Vedoucí: Briš, Petr
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou managementu kvality zdravotní péče v Psychiatrické nemocnici v Opavě, se zaměřením na snížení incidence nežádoucích událostí v nemocnici. Téma je pojato ze stránky teoretické, analytické a projektové. Teoretická část se věnuje sledování kvality, její historii. Přibližuje problematiku nežádoucích událostí ve zdravotnictví, dopady nežádoucích událostí do hospodaření poskytovatele zdravotní péče a související legislativu. V praktické části práce je představena Psychiatrická nemocnice v Opavě, je provedena SWOT analýza a Porterova analýza konkurenčního prostředí. Jsou vyčísleny náklady nejčastějšího druhu nežádoucí události v nemocnici a provedeno dotazníkové šetření, zaměřené na tento druh nežádoucí události. Je vypracován projekt na snížení incidence nežádoucích událostí v nemocnici, který je podroben nákladové, časové a rizikové analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/45804
Datum: 2018-12-14
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management ve zdravotnictví
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 49073


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
havlický_2019_dp.pdf 6.634Mb PDF Zobrazit/otevřít None
havlický_2019_op.docx 26.79Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
havlický_2019_vp.docx 24.53Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet