Využití informací podnikového informačního systému pro řízení, plánování a controlling firmy Středomoravská vodárenská, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Využití informací podnikového informačního systému pro řízení, plánování a controlling firmy Středomoravská vodárenská, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Využití informací podnikového informačního systému pro řízení, plánování a controlling firmy Středomoravská vodárenská, a.s.
Autor: Hlochová, Petra
Vedoucí: Otrusinová, Milana
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá podnikovým informačním systémem pro řízení, plánování a controlling firmy Středomoravská vodárenská, a.s. Olomouc. V teoretické části jsou využity poznatky z odborné literatury vztahující se k mému tématu. V praktické části je provedena analýza informací podnikového informačního systému, které firma Středomoravská vodáren-ská, a.s. používá pro řízení, plánování a controlling. Dále je v práci popsán tok dat, některé ukazatele finanční analýzy jako příklad pro využití účetních informací pro finanční řízení a SWOT analýza pro zhodnocení silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí informačního podnikového systému. Závěrem je provedeno zhodnocení podnikového informačního systému a navrženo doporučení pro zlepšení využití tohoto informačního systému pro řízení, plánování a controlling.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4584
Datum: 2007-05-18
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 5996


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hlochová_2007_bp.pdfZablokované 5.017Mb PDF
hlochová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hlochová_2007_op.doc 68.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet