Problematika azylové politiky v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika azylové politiky v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Křivánek, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:36:08Z
dc.date.available 2010-07-15T22:36:08Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4586
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou migrace cizinců do České republi-ky, a to jak legální, tak nelegální, azylovou politikou a integrací azylantů. Teoretická část popisuje pojem migrace, důvody migrace, právní aspekty a směry nelegální migrace a azy-lovou problematiku v ČR. V praktické části jsem se zabýval vztahem mezi žadateli o azyl (mezinárodní ochranu) a institutem azylu. cs
dc.format 69 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1164741 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject cizinec cs
dc.subject národ cs
dc.subject národnost cs
dc.subject integrace cs
dc.subject asimilace cs
dc.subject kultura cs
dc.subject žadatel o azyl cs
dc.subject poskytnutí mezinárodní ochrany cs
dc.subject foreigner en
dc.subject nation en
dc.subject nationality en
dc.subject integration en
dc.subject assimilation en
dc.subject culture en
dc.subject asylum seeker en
dc.subject international protection en
dc.title Problematika azylové politiky v ČR cs
dc.title.alternative ASYLUM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tichá, Zuzana
dc.date.accepted 2007-06-25
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is dealing with migration of foreigners to the Czech Republic, namely legal and illegal, asylum policy and integration of asylum seekers. Theoretical part of the Bachelor thesis describes migration, its causes, legal aspects of migration, routs of illegal migration and asylum policy in the Czech Republic. Practical part is focused on re-lation between asylum seekers (international protection) and asylum institute. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6683
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject imigrace cs
local.subject azylové právo cs
local.subject Česko cs
local.subject immigration en
local.subject right of asylum en
local.subject Czechia en


Files in this item

Files Size Format View
křivánek_2007_bp.pdfBlocked 1.110Mb PDF View/Open
křivánek_2007_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
křivánek_2007_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account