Vliv vizuální komunikace na činnost kreativního centra

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv vizuální komunikace na činnost kreativního centra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíková, Jana
dc.contributor.author Jakubec, Michal
dc.date.accessioned 2019-12-19T14:35:12Z
dc.date.available 2019-12-19T14:35:12Z
dc.date.issued 2014-09-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-881-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45879
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na problematiku jednotného řešení firemní a vizuální komunikace a systematické budování značky kreativních center. Opírá se o rozsáhlý výzkum prostředí a podmínek, ve kterém se kreativní centra v řadě evropských zemí nachází a fungují. Právě tyto podmínky mají vliv na možnosti a potenciál rozvoje dané značky v oblasti kreativních průmyslů. Pro dobré fungování kreativního centra je důležitá komplexní vizuální komunikace aplikovaná v off-line i on-line propagaci. Dodržením vizuální jednoty a definovaných pravidel je možné vytvořit zapamatovatelnou a fungující značku, která bude mít pozitivní vliv nejen na cílovou skupinu, ale i na interní prostředí a zaměstnance. Nedílnou součástí disertační práce je i část projektová, kterou tvoří vizuální styl Centra kreativních průmyslů a podnikání UPPER při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Díky získaným poznatkům tak bylo možné vytvořit funkční a užívaný vizuální styl.
dc.format.extent 135
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject logo cs
dc.subject design cs
dc.subject vizuální styl cs
dc.subject značka cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject kreativní centrum cs
dc.subject logo en
dc.subject design en
dc.subject visual style en
dc.subject brand en
dc.subject corporate culture en
dc.subject creative center en
dc.title Vliv vizuální komunikace na činnost kreativního centra cs
dc.title.alternative The importance of visual communication to the activity of the creative center en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2019-12-05
dc.description.abstract-translated The dissertation focuses on the issue of the uniform solution of corporate and visual communication of the Center of Creative Industries and Business in Zlín and its influence on the systematic building of the brand. When building the UPPER brand it is necessary not only to analyze the visual analysis of the segment but also to thoroughly investigate the environment and the conditions in which the creative center is located and functioning. These conditions have an impact on the potential and potential for brand development in the creative industries. A comprehensive visual communication applied both offline and online is important for the good functioning of the creative center. By adhering to visual unity and defined rules, it is possible to create a memorable and functional brand that will have a positive impact not only on the target group but also on the internal environment and the employees of the Center of Creative Industries and Business UPPER.
dc.description.department Ateliér Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 53760
dc.date.submitted 2019-10-02


Files in this item

Files Size Format View Description
jakubec_2019_teze.pdf 13.96Mb PDF View/Open
jakubec_2019_dp.pdf 43.31Mb PDF View/Open None
jakubec_2019_vp.pdf 143.2Kb PDF View/Open None
jakubec_2019_op.zip 147.4Kb application/zip View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account