Zkoumání eWOM v prostředí sociální komerce: Vliv kulturních hodnot jednotlivce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zkoumání eWOM v prostředí sociální komerce: Vliv kulturních hodnot jednotlivce

Show simple item record

dc.contributor.author Phan, Quyen Phu Thi
dc.date.accessioned 2019-12-19T14:35:13Z
dc.date.available 2019-12-19T14:35:13Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-888-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45880
dc.description.abstract Rostoucí popularita stránek sociálních sítí způsobila, že spotřebitelé mají různé zkušenosti z prostředí sociální komerce. Díky sociálním sítím mohou spotřebitelé sdílet své zkušenosti s produktem či značkou. Word Of Mouth v nejnovější elektronické podobě (sociální eWom) je zajímavé pro výzkumné pracovníky i odborníky z praxe. Když spotřebitelé hledají na internetu informace o produktu nebo značce, vyměňují si své zkušenosti s dalšími zákazníky na sociálních sítích. Sociální povaha sociálních sítí nabízí velké možnosti pro vědecké zkoumání eWOM. V rámci zkoumání eWOM byl publikován článek, který se zabývá faktory, které ovlivňují eWOM. Tato studie využila rámec (SOR) - Stimul, Organismus, Reakce a služba a zkoumala dopady aspektů sociální komerce na eWOM v rámci: prostředí (aspekty sociální komerce), vnitřního stavu spotřebitelů (důvěra, hodnoty, zkušenost) a reakce (sociální eWOM). Kromě toho byla zkoumaná i role kulturních hodnot jednotlivce (individualismus) ovlivňující postoj zákazníka vůči eWOM.
dc.format 126
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Prostředí sociální komerce cs
dc.subject zkušenosti se zákazníky cs
dc.subject důvěra cs
dc.subject spoluvytváření hodnot cs
dc.subject úmysl sociální eWOM cs
dc.subject kulturní hodnota na individuální úrovni cs
dc.subject Social Commerce Environment en
dc.subject Customer Experience en
dc.subject Trust en
dc.subject Perceived Value Co-creation en
dc.subject Social eWOM intention en
dc.subject Individual-level Culture Value en
dc.title Zkoumání eWOM v prostředí sociální komerce: Vliv kulturních hodnot jednotlivce
dc.title.alternative Exploring social eWOM intention in social commerce environment: Individual-level Culture Values as a Moderator
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Klapalová, Alena
dc.contributor.referee Rajnoha, Rastislav
dc.date.accepted 2019-12-13
dc.description.abstract-translated The growing popularity of social networking sites has made the experience of consumers on social commerce environment different from other contexts, as the consumers can share or reposted about a product or a brand. A latest version of electronic word of mouth, called social electronic word of mouth (social eWOM), has become popular for researchers and people from practice, too. Social eWOM occurs when consumers explore any information related to brands/ products exchanged among the users of social networking sites. The distinct social nature of social networking sites indicates an interesting and proper context for examining eWOM behaviours. Moreover, little research has been published addressing the factors influencing social eWOM intentions. Adopting the stimulus - organism - response (S-O-R) framework and Service - Dominant theory, this study explored the impacts of social commerce characteristics on social eWOM intentions in an integrative framework: stimulus environment (social commerce characteristics), consumers' internal state (trust, customer experience, perceived value co-creation), and response (social eWOM intention). In addition, the moderating role of individual cultural value (individualism and uncertainty avoidance) related to the relationship between customers' internal state and social eWOM intentions was examined.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 54248
dc.date.submitted 2019-10-01


Files in this item

Files Size Format View Description
phan_2019_dp.pdf 604.6Kb PDF View/Open None
phan_2019_op.pdf 744.7Kb PDF View/Open None
phan_2019_vp.pdf 1.126Mb PDF View/Open None
phan_2019_teze.pdf 1.835Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account