Obchodní modely pro komunitní obnovitelnou energetiku v procesu transformace českého energetického sektoru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obchodní modely pro komunitní obnovitelnou energetiku v procesu transformace českého energetického sektoru

Show simple item record

dc.contributor.author Pechancová, Viera
dc.date.accessioned 2020-02-10T07:12:48Z
dc.date.available 2020-02-10T07:12:48Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-899-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45892
dc.description.abstract Globální energetický sektor prochází již několik let turbulentnímí časy. Značná nejistota se odráží ve vizích přechodu budoucí energetiky od fosilních zdrojů směrem k obnovitelným zdrojům a tvoří podklad pro současnou transformaci energetiky. Tento přechod, nabývající poslední roky na intenzitě, je podpořen taky globálně, například Pařížskou klimatickou dohodou. V této souvislosti se otevírá mnoho vědeckých otázek zahrnujících typy a formy účasti různých zainteresovaných stran, otázky vlastnictví, finanční dopady a ve zvýšené míře také sociologické aspekty. Navzdory historické ekonomické výhodnosti centralizovaných energetických systémů, nabývají lokální systémy na atraktivitě v důsledků důležitosti parametrů, jako jsou energetická soběstačnost a udržitelnost. Lokální energetické systémy potenciálně představují příspěvek k řešení klimatických závazků. Na druhé straně, z mikro pohledu, energetické obchodní modely musí reflektovat změny v zákaznickém chování, a to posun od pasivního zákazníka směrem k aktivnímu zákazníku typu "prosumer". Otevírá se tak široké pole vědeckého potenciálu v oblasti nastavování obchodních modelů a definice rolí nových aktérů v porovnání s etablovanými energetickými hráči. Vzhledem k tomu, že český energetický sektor těmito zásadními změnami v posledních letech taktéž prochází, dizertační práce se zabývá právě aspekty přechodu české energetiky na decentralizovanou a dekarbonizovanou. I když se v této oblasti objevují ojedinělé iniciativy, vědecká literatura reflektuje aktuální dění jenom v omezené míře. Dizertační práce se proto konkrétně myšlence potenciálu lokální komunitní obnovitelné energetiky a lokálních energetických iniciativ v České republice z různých úhlů pohledu věnuje.
dc.format 132
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject transformace energetiky cs
dc.subject obnovitelné zdroje energie cs
dc.subject komunitní energetika cs
dc.subject energetický obchodní model cs
dc.subject energetická politika cs
dc.subject energy transition en
dc.subject renewable energy sources en
dc.subject community-led renewable energy en
dc.subject energy business model en
dc.subject energy governance en
dc.title Obchodní modely pro komunitní obnovitelnou energetiku v procesu transformace českého energetického sektoru
dc.title.alternative Community-led Renewable Energy Business Models for the Czech Energy Sector Transition
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris
dc.contributor.referee Pospíšil, Richard
dc.date.accepted 2020-01-23
dc.description.abstract-translated The global energy sector has been going through turbulent times. The disputes and uncertainties between the future of fossil fuel and that of renewable energy build the basis for energy transition. The transition to low carbon energy systems has been on the way with increasing intensity in recent years and is also supported by global policy outcomes, such as the Paris climate agreement. Many scientific questions have appeared in this context about the types and forms of stakeholder participation, ownership issues, financial consequences, and increasingly sociological aspects. Even though historically centralised energy systems used to be economically efficient, local energy systems are promising because of both energy self-sufficiency and sustainability perspectives. Being an important pillar of this dissertation thesis, emerging local energy systems could thus provide potential contribution towards climate objectives. Changing energy business models needs to also take interested customers into consideration, who represent a shift from passive consumers to active energy prosumers. Thus huge research opportunities have emerged in the area of energy business model set up, such as the roles of new entrants versus established industry players. As the Czech energy sector has been going through rapid transition in recent years as well, this dissertation thesis concentrates specifically on the aspects of energy transitions in the Czech Republic. Even though there has been some empirical evidence of sustainable energy initiatives at the local level, very few written sources are devoted to the emerging research area of local energy business models for the Czech Republic. Subsequently, this is reflected in the basic idea of the dissertation topic, which deals with the community-led renewable energy potential and the local sustainability initiatives in the Czech Republic.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 54657
dc.date.submitted 2019-11-26


Files in this item

Files Size Format View Description
pechancová_2020_dp.pdf 500.9Kb PDF View/Open None
pechancová_2020_op.pdf 639.6Kb PDF View/Open None
pechancová_2020_teze.pdf 1.882Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account