Moderní způsoby hodnocení drsnosti strojírenských povrchů na bázi matematické statistiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Moderní způsoby hodnocení drsnosti strojírenských povrchů na bázi matematické statistiky

Show full item record

Thumbnail
Title: Moderní způsoby hodnocení drsnosti strojírenských povrchů na bázi matematické statistiky
Author: Pata, Vladimír
ISBN: 978-80-7454-829-1
URI: http://hdl.handle.net/10563/45894
Date: 2019-05
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 66
Availability: Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

V současné vědecké literatuře je možno považovat pojem „Matematické hodnocení drsnosti technických povrchů“, za relativně málo citovaný. Uvedený pojem je součástí hodnocení „Integrity povrchu“, kde sice tvoří základní, nicméně relativně malou část tohoto globálního pojmu. Tento fakt je patrně způsoben i „poněkud zastaralým přístupem“ ke způsobu hodnocení. Předkládané teze se zabývají zpřesněním pojmu „drsnost povrchu“ na základě aplikace technologické operace a dále matematizací vzniklé drsnosti na bázi moderních statistických metod včetně prvků neuronových sítí, či fraktálové analýzy. Jako klíčový pojem je v tezích zavedeno dělení povrchů na povrchy s homogenní a heterogenní drsností a na způsobech jejich hodnocení. K tomuto je využita celá škála moderních statistických nástrojů na bázi diskriminační či shlukové analýzy, nechybí též aplikace klasické teorie hypotéz, ovšem v kontextu s odpovídajícími silofunkcemi. V tezích je nastíněn i způsob hodnocení povrchů s využitím Hausdorff-Besicovitchovy fraktálové dimenze. Finálně je popsán způsob využití Rosenblatových perceptonů, za účelem sestavení neuronové sítě s jednou skrytou vrstvou, řešící vlastní diskriminaci drsnosti heterogenních povrchů. Větší část předkládaných tezí byla publikována v časopisech obsažených v databázích WOS a SCOPUS, nebo byla součástí vydaných patentových spisů a uložených v „Databázi patentů a užitných vzorů“ v sekci národní databáze.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
pata_2020_teze.pdfBlocked 2.643Mb PDF profesorské teze
pata_2020_teze-obsah.pdf 241.6Kb PDF View/Open obsah

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account