Postoj zákazníků a zákaznická spokojenost s luxusními hotely ve Vietnamu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoj zákazníků a zákaznická spokojenost s luxusními hotely ve Vietnamu

Show simple item record

dc.contributor.author Vo, Thi Nga
dc.date.accessioned 2020-02-19T13:10:21Z
dc.date.available 2020-02-19T13:10:21Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-905-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45898
dc.description.abstract Postoj zákazníků a jejich spokojenost ovlivňuje především kvalita konzumované služby, která vždy předchází zájmu zákazníků, který lze rychleji a přesněji zjistit s využitím Internetu. Je nezbytné věřit, že očekávání a zkušenosti zákazníků jsou naplněny nadšeným očekáváním. Prohlížením inspirativních technologických aplikací a cenových strategií více napomáhá sociální akceptaci v postoji zákazníků a zákaznické spokojenosti. Cílem těchto nástrojů je využít tento technologický model proto, aby se ušetřilo úsilí a výdaje, což vede ke komplikovaným i nekomplikovaným zážitkům. Posloupnost události obklopující kolaps zůstává v mnoha nastaveních nejistá. Mnoho výzkumníků navrhovalo určitá řešení, ale však jsou diskutabilní. Dalším, co je třeba zohlednit, je udržitelný hospodářský růst, zejména v hotelnictví a cestovním ruchu. Je možné poskytnout lepší kvalitu hotelových služeb v online prostředí a uplatnit sazby za pokoj, z toho důvodu jsou podmínky náročné. To může být výhodnou hnací silou, ale také se musí řešit minimální negativní dopad na zákaznický postoj a spokojenost zákazníků s luxusními hotely ve Vietnamu. Pomoci zvýšit návštěvnost s převážně dobrým výsledkem, by bylo velmi pozitivní a naléhavé.
dc.format 42
dc.format.extent 116
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Postoj zákazníků cs
dc.subject věrnost zákazníků cs
dc.subject spokojenost zákazníků cs
dc.subject luxusní hotely cs
dc.subject kvalita služeb cs
dc.subject Customer attitude en
dc.subject Customer loyalty en
dc.subject Customer satisfaction en
dc.subject Luxury hotel en
dc.subject Service quality en
dc.title Postoj zákazníků a zákaznická spokojenost s luxusními hotely ve Vietnamu cs
dc.title.alternative Customer attitude and customer satisfaction towards luxury hotels in Vietnam en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kučerová, Jana
dc.contributor.referee Tučková, Zuzana
dc.date.accepted 2020-02-13
dc.description.abstract-translated On account of customer attitude (CA) and customer satisfaction (CS) through service quality, it is always one step ahead of customers, yet they get faster and more accurate with practice over the Internet. It is essential to believe that customers' expectation and experience are all about being excited about something. Seeing inspiring technology applications and pricing strategies helps a more social acceptance on CA and CS. The recent tools aim to reserve that pattern by using technology to make saving effortless as well as spending, resulting in both complicated and uncomplicated pleasures. The sequence of the event surrounding the collapse remains uncertain in many settings. Many researchers have proposed solutions, but they are debatable. Further, sustainable economic growth must be taken into consideration, especially in the hotel and tourism service. It is possible to serve better hotel' service quality in the online environment and room rate practice, hence the conditions are challenging. It can be the driving majors to record benefits but also serious needing to address a minimum negative effect on CA and CS towards luxury hotels in Vietnam. Assisting to expand visitors in a largely peaceful outcome would highly be positive and imperative.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 55564
dc.date.submitted 2019-11-26


Files in this item

Files Size Format View Description
vo_2020_teze.pdf 1.931Mb PDF View/Open
vo_2020_dp.pdf 2.100Mb PDF View/Open None
vo_2020_op.pdf 1.356Mb PDF View/Open None
vo_2020_vp.pdf 735.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account