Biokompatibilita polymerů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biokompatibilita polymerů

Show full item record

Thumbnail
Title: Biokompatibilita polymerů
Author: Humpolíček, Petr
ISBN: 978-80-7454-909-0
URI: http://hdl.handle.net/10563/45908
Date: 2020-04
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 46
Availability: Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Polymerní materiály jsou díky svým unikátním vlastnostem již tradičně využívány v řadě zdravotnických prostředků. Jejich vlastnosti je však předurčují nejen pro užití v zdravotnických prostředcích, ale také v řadě dalších aplikací v rámci biomedicíny, regenerativní medicíny a z výše uvedeného pak zejména v rámci tkáňového inženýrství. Klíčovým předpokladem pro zmíněné užití polymerů je znalost jejich biologických vlastností. Poznání potenciálu polymerních materiálů ve vztahu k biologickým vlastnostem je přitom vázáno na pochopení komplexnosti interakcí mezi materiály a živými systémy. Toto poznání je možné rozdělit do několika kategorií. Z pohledu materiálů budou v rámci tezí tyto kategorie členěny na: 1) vyloučení negativního vlivu materiálu na živý systém; 2) stanovení materiálových vlastností definujících cílenou reakci živého systému v rámci biologických rozhraní; 3) stanovení materiálových vlastností ovlivňujících reakci živého systému v rámci trojrozměrných struktur. Z pohledu samotného testování biologických vlastností bude pak předmětem tezí problematika tradičních postupů kultivace buněk a simulace in vivo podmínek v rámci in vitro uspořádání experimentů. Výše definované kategorie byly systematicky studovány díky ustanovení Laboratoře buněčné biologie a biomateriálů, která vznikla v roce 2009 z iniciativy uchazeče a s níž je také spojen jeho profesní rozvoj. Laboratoř se rozvíjela díky podpoře řady projektů a spolupracujících pracovišť v České republice i zahraničí. Do řešení problémů spojených s výzkumem biologických vlastností materiálů se v průběhu let 2011–2020 zapojila řada pregraduálních i postgraduálních studentů, u jejichž byl či je uchazeč školitelem či konzultantem. Díky znalostem a zkušenostem získaným během výzkumu mohly být do výuky v rámci UTB ve Zlíně začleněny také nové předměty, jichž je uchazeč garantem. Nové kompetence, které dříve na UTB ve Zlíně chyběly, přispěly rověž k akreditaci nových studijních programů.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
humpolíček_2020_teze.pdfBlocked 6.388Mb PDF profesorské teze

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account