Biokompatibilita polymerů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biokompatibilita polymerů

Show simple item record

dc.contributor.author Humpolíček, Petr
dc.date.accessioned 2020-07-09T13:00:02Z
dc.date.available 2020-07-09T13:00:02Z
dc.date.issued 2020-04
dc.identifier.isbn 978-80-7454-909-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45908
dc.description.abstract Polymerní materiály jsou díky svým unikátním vlastnostem již tradičně využívány v řadě zdravotnických prostředků. Jejich vlastnosti je však předurčují nejen pro užití v zdravotnických prostředcích, ale také v řadě dalších aplikací v rámci biomedicíny, regenerativní medicíny a z výše uvedeného pak zejména v rámci tkáňového inženýrství. Klíčovým předpokladem pro zmíněné užití polymerů je znalost jejich biologických vlastností. Poznání potenciálu polymerních materiálů ve vztahu k biologickým vlastnostem je přitom vázáno na pochopení komplexnosti interakcí mezi materiály a živými systémy. Toto poznání je možné rozdělit do několika kategorií. Z pohledu materiálů budou v rámci tezí tyto kategorie členěny na: 1) vyloučení negativního vlivu materiálu na živý systém; 2) stanovení materiálových vlastností definujících cílenou reakci živého systému v rámci biologických rozhraní; 3) stanovení materiálových vlastností ovlivňujících reakci živého systému v rámci trojrozměrných struktur. Z pohledu samotného testování biologických vlastností bude pak předmětem tezí problematika tradičních postupů kultivace buněk a simulace in vivo podmínek v rámci in vitro uspořádání experimentů. Výše definované kategorie byly systematicky studovány díky ustanovení Laboratoře buněčné biologie a biomateriálů, která vznikla v roce 2009 z iniciativy uchazeče a s níž je také spojen jeho profesní rozvoj. Laboratoř se rozvíjela díky podpoře řady projektů a spolupracujících pracovišť v České republice i zahraničí. Do řešení problémů spojených s výzkumem biologických vlastností materiálů se v průběhu let 2011–2020 zapojila řada pregraduálních i postgraduálních studentů, u jejichž byl či je uchazeč školitelem či konzultantem. Díky znalostem a zkušenostem získaným během výzkumu mohly být do výuky v rámci UTB ve Zlíně začleněny také nové předměty, jichž je uchazeč garantem. Nové kompetence, které dříve na UTB ve Zlíně chyběly, přispěly rověž k akreditaci nových studijních programů. cs
dc.format 46 cs
dc.format.extent 46
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.
dc.subject polymery cs
dc.subject biokompatibilita cs
dc.subject polymers en
dc.subject biocompatibility en
dc.title Biokompatibilita polymerů cs
dc.title.alternative Biocompatibility of polymers en
dc.type Thesis en
dc.date.accepted 2020-07-01
dc.description.abstract-translated Thanks to their unique properties, polymers are traditionally used in a wide range of medical devices. However, the unique properties of polymers can also be exploited in biomedicine, in regenerative medicine, and mainly in tissue engineering. Knowledge of the biological properties of polymers and their interactions with living systems is, therefore, a crucial prerequisite for developing the above mentioned applications. The following aspects must be taken into account within the process of understanding the complexity of the interactions between materials and living objects: 1) the elimination of the negative impact of materials on living objects; 2) the determination of material properties influencing the interaction of living objects with biointerfaces; and 3) the definition of material properties influencing the response of living systems within 3-D structures. With respect to the testing of the biological properties of polymers and materials, the standard in vitro techniques for cell culture will be discussed in the thesis in correlation with techniques simulating in vivo conditions used for cell culture. The topics defined above have been systematically studied thanks to the founding of the Laboratory of Cell Biology and Biomaterials at the Tomas Bata University in Zlín. This Laboratory was established on the initiative of the applicant in 2009 and is closely connected with his professional development. The further expansion of the Laboratory was made possible through the support of projects and cooperation with many colleagues from the Czech Republic and abroad. Since 2011, a number of undergraduate and postgraduate students supervised by the applicant have also been involved in the research conducted in the Laboratory. Due to the knowledge and experience gained in the course of the operation of the laboratory, new courses guaranteed by the applicant were introduced into the teaching at Tomas Bata University in Zlín. These new competencies, which were previously absent at the University, also contributed to the successful accreditation of new study programs that are currently taught there. en
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.date.submitted 2020-02-05


Files in this item

Files Size Format View Description
humpolíček_2020_teze.pdfBlocked 6.388Mb PDF View/Open profesorské teze

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account