Biokompatibilita polymerů

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Biokompatibilita polymerů

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Biokompatibilita polymerů
Autor: Humpolíček, Petr
ISBN: 978-80-7454-909-0
URI: http://hdl.handle.net/10563/45908
Datum: 2020-04
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 46
Dostupnost: Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Polymerní materiály jsou díky svým unikátním vlastnostem již tradičně využívány v řadě zdravotnických prostředků. Jejich vlastnosti je však předurčují nejen pro užití v zdravotnických prostředcích, ale také v řadě dalších aplikací v rámci biomedicíny, regenerativní medicíny a z výše uvedeného pak zejména v rámci tkáňového inženýrství. Klíčovým předpokladem pro zmíněné užití polymerů je znalost jejich biologických vlastností. Poznání potenciálu polymerních materiálů ve vztahu k biologickým vlastnostem je přitom vázáno na pochopení komplexnosti interakcí mezi materiály a živými systémy. Toto poznání je možné rozdělit do několika kategorií. Z pohledu materiálů budou v rámci tezí tyto kategorie členěny na: 1) vyloučení negativního vlivu materiálu na živý systém; 2) stanovení materiálových vlastností definujících cílenou reakci živého systému v rámci biologických rozhraní; 3) stanovení materiálových vlastností ovlivňujících reakci živého systému v rámci trojrozměrných struktur. Z pohledu samotného testování biologických vlastností bude pak předmětem tezí problematika tradičních postupů kultivace buněk a simulace in vivo podmínek v rámci in vitro uspořádání experimentů. Výše definované kategorie byly systematicky studovány díky ustanovení Laboratoře buněčné biologie a biomateriálů, která vznikla v roce 2009 z iniciativy uchazeče a s níž je také spojen jeho profesní rozvoj. Laboratoř se rozvíjela díky podpoře řady projektů a spolupracujících pracovišť v České republice i zahraničí. Do řešení problémů spojených s výzkumem biologických vlastností materiálů se v průběhu let 2011–2020 zapojila řada pregraduálních i postgraduálních studentů, u jejichž byl či je uchazeč školitelem či konzultantem. Díky znalostem a zkušenostem získaným během výzkumu mohly být do výuky v rámci UTB ve Zlíně začleněny také nové předměty, jichž je uchazeč garantem. Nové kompetence, které dříve na UTB ve Zlíně chyběly, přispěly rověž k akreditaci nových studijních programů.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
humpolíček_2020_teze.pdfZablokované 6.388Mb PDF profesorské teze

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet