Analýza vlivu romské kultury na hodnotový systém žáků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vlivu romské kultury na hodnotový systém žáků

Show full item record

Thumbnail
Title: Analýza vlivu romské kultury na hodnotový systém žáků
Author: Staňková, Iva
ISBN: 978-80-7454-938-0
URI: http://hdl.handle.net/10563/45913
Date: 2016-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 44
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce se v širším úhlu pohledu věnuje kultuře jako jedné z determinant edukace romských žáků. V teoretické části práce jsou ukotveny základní pojmy vztahující se k tématu, vymezeny klíčové koncepty související s kulturou a hodnotami, je vysvětlena jejich role v edukaci. Následně se do centra zájmu dostává romské etnikum v širších souvislostech a situace romských žáků ve školách. Důraz je kladen na úskalí ve výchově a vzdělávání těchto žáků i na příčiny jejich neúspěšnosti v edukačním procesu. Teoretický rámec vrcholí tématem sociokulturních determinant edukace a možnostmi podpory romských žáků. Cílem výzkumu bylo popsat specifika romské kultury ve vztahu k hodnotám, které romský žák preferuje. Pohled byl zaměřen především na hodnotu, jejíž preference je předpokladem úspěšné edukace - na hodnotu vzdělání. Smyslem výzkumu bylo porozumět a následně popsat, jak žáci i jejich rodiče hodnotu vzdělání vnímají a jak se aspekty jejich každodenního života odráží v přisouzení významu této hodnotě. Z povahy výzkumného problému, kdy v centru stojí kultura a jedinec/skupina, se jako vhodný design výzkumu jevil design etnografický. Ve snaze zachytit problematiku komplexněji byly kombinovány dvě perspektivy úhlu pohledu. Perspektiva samotných příslušníků dané kultury a perspektiva expertní, pohled odborníků, kteří s romskou komunitou (dětmi, mládeží nebo dospělými) přichází v rámci svého profesního zájmu každodenně do styku. V závěrech výzkumu jsou popisovány nejen hodnoty romských žáků, ale také prvky, které hrají důležitou roli v tom, jak žáci vnímají hodnotu vzdělání. Jednoznačně dominující negativní roli, ve vztahu k této hodnotě i celkově k výchově a vzdělávání dětí, má znevýhodňující prostředí, především pak život v sociálním vyloučení.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
staňková_2020_teze.pdf 2.662Mb PDF View/Open
staňková_2020_dp.pdf 3.514Mb PDF View/Open None
staňková_2020_op.pdf 227.7Kb PDF View/Open None
staňková_2020_vp.pdf 133.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account