Vliv syndromu ADHD u dítěte mladšího školního věku na stabilitu rodinného prostředí ( z pohledu rodičů )

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv syndromu ADHD u dítěte mladšího školního věku na stabilitu rodinného prostředí ( z pohledu rodičů )

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Drajsajtlová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:41:12Z
dc.date.available 2010-07-15T22:41:12Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4593
dc.description.abstract Tato práce pojednává o vlivu chování hyperaktivních dětí s poruchou pozornosti na rodinné prostředí. V teoretické části popisuje základní nápadnosti v chování těchto dětí, jejich příčiny, vymezuje problémy s nimi spojené, nastiňuje možné dopady jak na dítě, tak i na rodinu a možnosti efektivního řešení. Výzkumná studie se opírá o pohledy rodičů těchto dětí a snaží se přiblížit skutečný výskyt problémů spojených s ADHD v rodině. Zjišťuje, v čem konkrétně problémové situace spočívají a zda je díky nim narušována stabilita rodiny a její fungování. cs
dc.format 60 s., 45 s. příloh cs
dc.format.extent 13233033 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject ADHD cs
dc.subject hyperaktivita cs
dc.subject porucha pozornosti cs
dc.subject impulsivita cs
dc.subject nestabilní rodina cs
dc.subject rodina v krizi cs
dc.subject Attention Deficit Hyperactivity Disorder en
dc.subject hyperactivity en
dc.subject attention deficit en
dc.subject the unstable family en
dc.subject crisis in family en
dc.title Vliv syndromu ADHD u dítěte mladšího školního věku na stabilitu rodinného prostředí ( z pohledu rodičů ) cs
dc.title.alternative The influence Attention Deficit Hyperactivity Disorder by the school child on stabilisation of the family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ernest, Barbara
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated This work is about the influence behavior of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder on family backround. The theorie part describes the typical sign in behaving, their reasons, define the problem of that, says about the impact for the child and the family and the possibilities of efectiv solution. Research study talks about the parent's experiences and tries to find the real backround of problems of ADHD in family. It finds out, what are the problematic situations all about and if it is abuse stabilisation of the family. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6800
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject děti s postižením cs
local.subject porucha ADHD cs
local.subject rodinné vztahy cs
local.subject children with disabilities en
local.subject attention deficit hyperactivity disorder en
local.subject family relationships en


Files in this item

Files Size Format View
drajsajtlová_2007_bp.pdfBlocked 12.62Mb PDF View/Open
drajsajtlová_2007_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
drajsajtlová_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account