Studium funkčních složek kukuřičného hedvábí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Studium funkčních složek kukuřičného hedvábí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Li, Peng
dc.date.accessioned 2020-12-04T10:33:05Z
dc.date.available 2020-12-04T10:33:05Z
dc.date.issued 2016-09-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-964-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45948
dc.description.abstract Tato práce se zabývá studiem fyzikálně-chemických a biochemických vlastností bioaktivních funkčních látek získaných z extraktů z kukuřičného hedvábí. Jedná se o flavonoidy, polysacharidy a steroidy. Tyto látky jsou široce používány ve výrobě potravin, farmacii, veterinární medicíny, výživy zvířat a zdravotní péče. Naše studium se zaměřilo na tři hlavní oblasti výzkumu: 1.) kromě již zmíněných flavonoidů extrahovaných z kukuřičného hedvábí dále také na extrakci polysacharidů a steroidů a jejich stanovení (s využitím metod UV-VIS, HPLC, NMR, FTIR a fluorescenčního mapování), dále pak také na optimalizaci extrakčních metod. 2.) analýza fyzikálně-chemických vlastností kukuřičného hedvábí včetně termické analýzy (využitím metody TG/DTA) a výzkumu jeho mikrostruktury (metody SEM). 3.) analýza biochemických vlastností flavonoidů, polysacharidů a steroidů extrahovaných z kukuřičného hedvábí, včetně jejich schopnosti zhášení volných radikálu (srovnáváno s volnými radikály DPPH, ABTS a s přímými měření EPR), dále stanovení jejich anti-oxidačních vlastnosti (vůči železitým a měďnatým iontům), schopnosti inhibice enzymů in vitro včetně enzymů "alfa"-glukosidázy a "alfa"-amylázy (antidiabetikum), trombinu (antikoagulant), enzymu konvertujícího angiotensin (ACE) (antihypertenzní) a xantinoxidázy (XOD) (dna). Celý výzkum byl zaměřen na tři různé stupně zralosti kukuřičného hedvábí (hedvábný stupeň (CS - S), mléčný stupeň (CS - M) a zralý stupeň (CS - MS)) a jim odpovídajícím obsahům flavonoidů, polysacharidů a steroidů.
dc.format 34
dc.format.extent 99
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject kukuřičné hedvábí cs
dc.subject termální vlastnosti cs
dc.subject zhášení radikálů cs
dc.subject stav zralosti cs
dc.subject flavonoidy cs
dc.subject steroidy cs
dc.subject polysacharidy cs
dc.subject kinetické modely cs
dc.subject corn silk en
dc.subject thermal properties en
dc.subject radical scavenging en
dc.subject maturity stage en
dc.subject flavonoids en
dc.subject steroids en
dc.subject polysaccharides en
dc.subject kinetic models en
dc.title Studium funkčních složek kukuřičného hedvábí cs
dc.title.alternative The Study of Functional Ingredients from Corn Silk en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Nevěčná, Taťjana
dc.contributor.referee Svěrák, Tomáš
dc.contributor.referee Valko, Marián
dc.date.accepted 2020-11-11
dc.description.abstract-translated The thesis studies the physicochemical and biochemical properties of the bioactive functional substances from the extracts of corn silk including flavonoids, polysaccharides and steroids, which are widely applied in the areas of food production, pharmacy, veterinary, animal feed and healthcare. There are three main parts of the research containing 1, corn silk flavonoids, polysaccharides and steroids extraction, determination (related to the technologies of UV-VIS, HPLC, NMR, FTIR and Fluorescence excitation.emission mapping) and extraction methods optimization. 2, corn silk physicochemical property analysis including thermal analysis (related to the technology of TG/DTA), microstructure research (related to the technology of SEM). 3, corn silk flavonoids, polysaccharides and steroids biochemical property analysis including anti-radical (related to the free-radicals of DPPH, ABTS and technology of EPR), anti-oxident capability (to the ferricion and copper ion), vitro enzyme inhibition activity including the enzymes of "alfa"-glucosidase and "alfa"-amylase (anti-diabetes), thrombin (anti-coagulation), angiotensin converting enzyme(ACE) (anti-hypertension) and xanthine oxidase(XOD) (anti-gout). The whole research is based on the three different maturity stages of corn slik for the different content and proportion of flavonoids, polysaccharides and steroids in each maturity stage, which are silking stage (CS - S), milky stage (CS - M) and mature stage (CS - MS).
dc.description.department Ústav technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Food Chemistry and Technology cs
dc.thesis.degree-program Food Chemistry and Technology en
dc.identifier.stag 56981
dc.date.submitted 2020-08-26


Files in this item

Files Size Format View Description
li_2020_teze.pdf 3.401Mb PDF View/Open
li_2020_dp.pdf 5.024Mb PDF View/Open None
li_2020_op.zip 2.538Mb application/zip View/Open None
li_2020_vp.docx 190.8Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account