Hodnocení moderní škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení moderní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Vodáková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:43:23Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:18Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4598
dc.description.abstract Současná kurikulární reforma v ČR usiluje o komplexní změny ve vzdělávaní. Školní hodnocení patří mezi oblasti, které jsou dlouhodobě podceňovány. Problematikou hodnocení v moderní škole se zabývám v této bakalářské práci. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř základních částí. První se zabývá hodnocením jako součástí výchovně vzdělávacího procesu. V druhé a třetí části popisuji funkce a metody hodnocení. Poslední, čtvrtá, naznačuje trendy ve vzdělávání a hodnocení ve světě. Praktická část, je částí výzkumnou. Pomocí dotazníkového šetření jsem provedla výzkum na 2. stupni ZŠ a zjišťovala, jak vidí problematiku školního hodnocení učitelé a žáci. cs
dc.format 63 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 602784 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.05.2009
dc.subject hodnocení cs
dc.subject funkce cs
dc.subject forma cs
dc.subject systém cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject školní klasifikace cs
dc.subject sebehodnocení cs
dc.subject učitelé cs
dc.subject žáci cs
dc.subject evaluation en
dc.subject functions en
dc.subject form en
dc.subject system en
dc.subject education en
dc.subject school classification en
dc.subject self-assessment en
dc.subject teachers en
dc.subject pupils en
dc.title Hodnocení moderní škole cs
dc.title.alternative The matter of evaluation in modern shool en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2007-06-25
dc.description.abstract-translated Current curriculum reform in the Czech Republic is trying to reach complex changes in education, and educational school evaluation belongs into branches that are underestimated in the long - terms. I am dealing with the matter of evaluation in modern schools in this bachelor thesis. The theoretical part is divided into four basic sections. The first one is concerning the matter of evaluation as a part of pedagogically educational process. In the second and third part, there is a description of functions and methods of evaluation. The last but not least, fourth part, is indicating the trends in education and evaluation in the world. The practical part is also the researching part. A questionnaire was used for the research of 5th - 9th graders and the staff of elementary school to find out how is the evaluating problem seen by the teachers as well as the pupils. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6640
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vodáková_2007_bp.pdfBlocked 588.6Kb PDF View/Open
vodáková_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
vodáková_2007_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account