Ukazatele udržitelného cestovního ruchu a jejich aplikace v Pákistánu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ukazatele udržitelného cestovního ruchu a jejich aplikace v Pákistánu

Show simple item record

dc.contributor.author Javed, Mohsin
dc.date.accessioned 2021-02-04T13:25:24Z
dc.date.available 2021-02-04T13:25:24Z
dc.date.issued 2021-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-983-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45990
dc.description.abstract Cestovní ruch jako důležité odvětví a jedno z nejrychleji rostoucí odvětví na světě je zdrojem vytváření pracovních míst pro miliony lidí, čímž významně přispívá k tvorbě celosvětového HDP. V současné době je role cestovního ruchu ve společenském kontextu významná a jak uvádějí odhady, bude v nadcházejících letech ještě sílit. Existují však i rizika související s tímto odvětvím, která vyžadují jistou pozornost. Je tedy nutné zachovat budoucí udržitelnost tohoto odvětví, proto aby bylo možné čerpat jeho výhody i v budoucnu. I z tohoto důvodu se vědci o tuto udržitelnost zajímají a jejich cílem je mimo jiné minimalizovat negativní účinky tohoto působení. Předchozí dostupné studie však obsahují mezery ve výzkumu týkající se např. i aplikace ukazatelů udržitelnosti jako např: a) Je nutné, tyto ukazatele pečlivě posoudit z pohledu významnější spolehlivosti a dlouhodobé použitelnosti. Tyto skutečnosti jsou v dostupných studiích zatím přehlíženy. b) Tradiční principy udržitelného cestovního ruchu nejsou schopny dosáhnout vyšší úrovně celkového využití, a proto je nutné vzít v úvahu nové dimenze a to udržitelnost infrastruktury a technologickou udržitelnost. c) Rozvoj vícerozměrného indexu udržitelného cestovního ruchu s novými dimenzemi (udržitelnost infrastruktury a technologická udržitelnost) včetně použití indexu pro srovnání napříč různými lokalitami, není doposud rozpracováno.
dc.format 47
dc.format.extent 136
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Udržitelný cestovní ruch cs
dc.subject ukazatele cs
dc.subject sociální cs
dc.subject kulturní a ekonomické aspekty cs
dc.subject index vícerozměrného udržitelného cestovního ruchu cs
dc.subject Pákistán cs
dc.subject Sustainable tourism en
dc.subject indicators en
dc.subject social en
dc.subject cultural and economic aspect en
dc.subject multidimensional sustainable tourism index en
dc.subject Pakistan en
dc.title Ukazatele udržitelného cestovního ruchu a jejich aplikace v Pákistánu cs
dc.title.alternative Indicators of sustainable tourism and their application to Pakistan en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Maráková, Vanda
dc.contributor.referee Rašovská, Ida
dc.date.accepted 2021-01-27
dc.description.abstract-translated Tourism as a globally important sector and the world's fastest-growing industry is a source of job creation for millions of people and contributes to global GDP significantly. The role of tourism in the contemporary era is enormous and will be even more vital in the coming years. However, there are some downsides related to tourism, which demands serious attention for future sustainability to reap long-term benefits. Therefore, the researchers and policymakers focused on sustainable tourism to get around and minimize the underlying negative impacts of tourism. However, previous studies contain research gaps regarding sustainability indicators: a) Careful assessment of the indicators is needed for higher validity and reliability and that has been overlooked. b) Traditional dimensions of sustainable tourism are unable to achieve a higher level of total variance explained; therefore, the new dimensions related to infrastructural sustainability and technological sustainability are important to consider for developing sustainable tourism. c) The development of a multidimensional sustainable tourism index with new dimensions and the use of an index for cross-location comparisons is undeveloped yet.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 57350
dc.date.submitted 2020-10-30


Files in this item

Files Size Format View Description
javed_2021_teze.pdf 2.119Mb PDF View/Open
javed_2021_dp.pdf 2.823Mb PDF View/Open None
javed_2021_op.pdf 541.8Kb PDF View/Open None
javed_2021_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account