Technologie přípravy strukturovaných povrchů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Technologie přípravy strukturovaných povrchů

Show full item record

Thumbnail
Title: Technologie přípravy strukturovaných povrchů
Author: Minařík, Antonín
ISBN: 978-80-7454-972-4
URI: http://hdl.handle.net/10563/45997
Date: 2021-02-23
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count:
Availability: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Tato práce se zabývá možnostmi využití fázové separace, tokových a leptacích procesů pro přípravu strukturovaných povrchů. Jsou zde diskutovány metody, které byly v rámci výzkumných prací založeny jak na přímé modifikaci povrchů materiálů, tak na depozici krycích vrstev. Pomocí fázové separace byly upravovány povrchy polystyrenu, hyaluronanu a hedvábného proteinu. Vliv samoorganizovaných toků kapaliny je diskutován pro hydroxyethyl celulózu a hyaluronan. Leptacími procesy byly modifikovány povrchy křemíku a hliníku. Pro vytvoření specifických fyzikálních podmínek v průběhu procesu úpravy povrchů byla zkonstruována zařízení umožňující kontrolovat a řídit teplotní gradienty, rychlost sušení a dávkování leptacích směsí. Z experimentálních výsledků dosavadní práce plyne, že s pomocí nově vyvinutých zařízení a nalezených procesních parametrů lze připravovat celou škálu originálních povrchových reliéfů s rozměry od stovek mikrometrů až po jednotky nanometrů. Tyto metody je možné použít jak pro krystalické, tak amorfní materiály. Připravované hierarchizované povrchy otevírají nové aplikační možnosti vybraných materiálů v oblasti biomateriálového a tkáňového inženýrství.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
minařík_2021_teze.pdfBlocked 5.765Mb PDF
Hab_Minařík_posudek_Kolská.pdfBlocked 245.0Kb PDF
Hab_Minařík_posudek_Lehocký.pdfBlocked 149.9Kb PDF
Hab_Minařík_posudek_Pekař.pdfBlocked 162.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account