Technologie přípravy strukturovaných povrchů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Technologie přípravy strukturovaných povrchů

Show simple item record

dc.contributor.author Minařík, Antonín
dc.date.accessioned 2021-02-23T13:24:47Z
dc.date.available 2021-02-23T13:24:47Z
dc.date.issued 2021-02-23
dc.identifier.isbn 978-80-7454-972-4 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45997
dc.description.abstract Tato práce se zabývá možnostmi využití fázové separace, tokových a leptacích procesů pro přípravu strukturovaných povrchů. Jsou zde diskutovány metody, které byly v rámci výzkumných prací založeny jak na přímé modifikaci povrchů materiálů, tak na depozici krycích vrstev. Pomocí fázové separace byly upravovány povrchy polystyrenu, hyaluronanu a hedvábného proteinu. Vliv samoorganizovaných toků kapaliny je diskutován pro hydroxyethyl celulózu a hyaluronan. Leptacími procesy byly modifikovány povrchy křemíku a hliníku. Pro vytvoření specifických fyzikálních podmínek v průběhu procesu úpravy povrchů byla zkonstruována zařízení umožňující kontrolovat a řídit teplotní gradienty, rychlost sušení a dávkování leptacích směsí. Z experimentálních výsledků dosavadní práce plyne, že s pomocí nově vyvinutých zařízení a nalezených procesních parametrů lze připravovat celou škálu originálních povrchových reliéfů s rozměry od stovek mikrometrů až po jednotky nanometrů. Tyto metody je možné použít jak pro krystalické, tak amorfní materiály. Připravované hierarchizované povrchy otevírají nové aplikační možnosti vybraných materiálů v oblasti biomateriálového a tkáňového inženýrství. cs
dc.format.extent 56 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject povrch, modifikace, mikro-nano textura, polymer, samoorganizace, fázová separace en
dc.subject surface, modification, micro-nano texture, polymer, self-organization, phase separation en
dc.title Technologie přípravy strukturovaných povrchů en
dc.title.alternative Technology of Structured Surfaces Preparation en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2021-01-20
dc.description.abstract-translated This work deals with the possibilities of phase separation, flow and etching processes application for the preparation of structured surfaces. Methods based on direct modification of surfaces and on the deposition of cover layers are discussed here. The surfaces of polystyrene, hyaluronan and silk protein were treated by phase separation. The effect of self-organized fluid flows is discussed for hydroxyethyl cellulose and hyaluronan. Silicon and aluminum surfaces were modified with etching processes. In order to create specific physical conditions during the surface treatment process, several devices were constructed, enabling the control of temperature gradients, drying rate and dosing of etching mixtures. From the experimental results of previous works stems that with the help of the newly developed devices and properly set process parameters, it is possible to prepare a whole new range of original surface reliefs with dimensions from hundreds of micrometers to units of nanometers. These methods can be used for both crystalline and amorphous materials. The prepared hierarchical surfaces open new application possibilities of selected materials in the field of biomaterial and tissue engineering. en
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek en
dc.date.submitted 2020-07-01


Files in this item

Files Size Format View
minařík_2021_teze.pdfBlocked 5.765Mb PDF View/Open
Hab_Minařík_posudek_Kolská.pdfBlocked 245.0Kb PDF View/Open
Hab_Minařík_posudek_Lehocký.pdfBlocked 149.9Kb PDF View/Open
Hab_Minařík_posudek_Pekař.pdfBlocked 162.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account