Technologie přípravy strukturovaných povrchů

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Technologie přípravy strukturovaných povrchů

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Technologie přípravy strukturovaných povrchů
Autor: Minařík, Antonín
ISBN: 978-80-7454-972-4
URI: http://hdl.handle.net/10563/45997
Datum: 2021-02-23
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran:
Dostupnost: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Tato práce se zabývá možnostmi využití fázové separace, tokových a leptacích procesů pro přípravu strukturovaných povrchů. Jsou zde diskutovány metody, které byly v rámci výzkumných prací založeny jak na přímé modifikaci povrchů materiálů, tak na depozici krycích vrstev. Pomocí fázové separace byly upravovány povrchy polystyrenu, hyaluronanu a hedvábného proteinu. Vliv samoorganizovaných toků kapaliny je diskutován pro hydroxyethyl celulózu a hyaluronan. Leptacími procesy byly modifikovány povrchy křemíku a hliníku. Pro vytvoření specifických fyzikálních podmínek v průběhu procesu úpravy povrchů byla zkonstruována zařízení umožňující kontrolovat a řídit teplotní gradienty, rychlost sušení a dávkování leptacích směsí. Z experimentálních výsledků dosavadní práce plyne, že s pomocí nově vyvinutých zařízení a nalezených procesních parametrů lze připravovat celou škálu originálních povrchových reliéfů s rozměry od stovek mikrometrů až po jednotky nanometrů. Tyto metody je možné použít jak pro krystalické, tak amorfní materiály. Připravované hierarchizované povrchy otevírají nové aplikační možnosti vybraných materiálů v oblasti biomateriálového a tkáňového inženýrství.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
minařík_2021_teze.pdfZablokované 5.765Mb PDF
Hab_Minařík_posudek_Kolská.pdfZablokované 245.0Kb PDF
Hab_Minařík_posudek_Lehocký.pdfZablokované 149.9Kb PDF
Hab_Minařík_posudek_Pekař.pdfZablokované 162.5Kb PDF

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet