Nanokompozity na bázi montmorillonitu: příprava, struktura a vlastnosti

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Nanokompozity na bázi montmorillonitu: příprava, struktura a vlastnosti

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Nanokompozity na bázi montmorillonitu: příprava, struktura a vlastnosti
Autor: Kalendová, Alena
ISBN: 978-80-7454-931-1
URI: http://hdl.handle.net/10563/45998
Datum: 2021-02-23
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 46
Dostupnost: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Polymerní nanokompozity představují skupinu vícefázových materiálů, kde alespoň jedna fáze má minimálně jeden rozměr menší než 100nm. Navíc se tyto materiály vyznačují nízkým obsahem plniva ve srovnání s běžnými kompozity. Cílem této práce byla příprava a charakterizace hybridního systému na bázi polymeru a jílového minerálu montmorillonitu (MMT). Jako polymerní matrice byly v této práci použity následující polymery: polyvinylchlorid (PVC), polyolefiny, kyselina polymléčná (PLA) a polyamid 12 (PA12). Práce obsahuje kromě stručného shrnutí teorie další 4 kapitoly, které odráží studium zmíněných polymerů: PVC/MMT, Polyolefin/MMT, PLA/MMT a PA12/MMT nanokompozity. Dále lze v práci nalézt část věnující se procesu interkalace a kointerkalace. Připravené materiály byly dále charakterizovány hlavně z hlediska mechanických vlastností, bariérových vlastností a morfologie. Součástí studie je také hodnocení vlivu použitých aditiv na proces degradace připravených nanokompozitů vzhledem k životnímu prostředí

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kalendová_2021_teze.pdfZablokované 2.233Mb PDF
Hab_Kalendová_posudek_Alexy.pdfZablokované 1.581Mb PDF
Hab_Kalendová_posudek_Martynková.pdfZablokované 1.005Mb PDF
Hab_Kalendová_posudek_Vilčáková.pdfZablokované 181.9Kb PDF

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet