Význam vybraných indikátorů v souboru informací důležitých pro rozhodnutí o nákupu obráběcích strojů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam vybraných indikátorů v souboru informací důležitých pro rozhodnutí o nákupu obráběcích strojů

Show simple item record

dc.contributor.author Povolná, Lucie
dc.date.accessioned 2021-06-09T07:14:24Z
dc.date.available 2021-06-09T07:14:24Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-999-1 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46009
dc.description.abstract Současný vývoj průmyslové výroby je velmi dynamický a firmy musejí umět na změny reagovat. K tomu potřebují vhodné informace. Disertační práce se zaměřuje na faktory, které ovlivňují nákupní rozhodování na B2B trzích, konkrétně při nákupu strojního zařízení. Práce si klade za cíl zjistit, zda vybrané předstihové ukazatele odráží skutečný ekonomický vývoj a zjistit, zda firmy předstihové ukazatele využívají během svého nákupního rozhodování v podmínkách trhu obráběcích strojů v ČR.
dc.format 44 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject B2B cs
dc.subject předstihové ukazatele cs
dc.subject nákupní rozhodování cs
dc.subject očekávání firem cs
dc.subject investice do zařízení cs
dc.subject B2B en
dc.subject leading indicators en
dc.subject buying behaviour en
dc.subject business anticipation en
dc.subject machine investment en
dc.title Význam vybraných indikátorů v souboru informací důležitých pro rozhodnutí o nákupu obráběcích strojů
dc.title.alternative The significance of selected indicators in a set of information important for the machine tools purchase
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bobák, Roman
dc.contributor.referee Kocmanová, Alena
dc.date.accepted 2021-05-27
dc.description.abstract-translated The current development of industrial production is very dynamic and companies must be able to respond to changes. The dissertation focuses on the factors that influence purchasing decisions in B2B markets, specifically in the purchase of machinery. The thesis aims to find out whether selected leading indicators reflect the real economic development and to find out whether companies use leading indicators during their purchasing decisions in the conditions of the machine tool market in the Czech Republic.
dc.description.department Ústav ekonomie
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 59903
dc.date.submitted 2021-04-30


Files in this item

Files Size Format View
Povolna_teze_2021.pdf 2.035Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account