Analýza implementace prvků systému CRM v podniku BOST SK

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza implementace prvků systému CRM v podniku BOST SK

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza implementace prvků systému CRM v podniku BOST SK
Autor: Rojkovičová, Veronika
Vedoucí: Voloch, Jaroslav
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zavádzania prvkov CRM do podniku BOST SK. Implementácia systému CRM predstavuje pre firmu nákladný a dlhodobý proces. V prvom rade je dôležité poznať čo to CRM znamená a čo pre spoločnosť znamená. Práve týmito otáz-kami som sa zaoberala v prvej časti mojej práce. Zaujímala som sa nielen o jeho vývoj a prí-nosy pre firmu, ale aj o riziká, ktoré sú s ním spojené. Ďalej som popisovala základné prvky CRM a ich najvhodnejší spôsob zavádzania. V analytickej časti som využila teoretické poznatky na analýzu jednotlivých prvkov CRM. Prostredníctvom viacerých metód analyzujem súčasný stav implementácie systému. Na zákla-de zistených nedostatkov v závere poskytujem doporučenia pre úspešné dokončenie projektu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4623
Datum: 2007-05-18
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 6525


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
rojkovičová_2007_bp.pdfZablokované 1.850Mb PDF
rojkovičová_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
rojkovičová_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet