Analýza implementace prvků systému CRM v podniku BOST SK

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza implementace prvků systému CRM v podniku BOST SK

Show simple item record

dc.contributor.advisor Voloch, Jaroslav
dc.contributor.author Rojkovičová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:50:58Z
dc.date.available 2012-05-18T23:00:20Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4623
dc.description.abstract Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zavádzania prvkov CRM do podniku BOST SK. Implementácia systému CRM predstavuje pre firmu nákladný a dlhodobý proces. V prvom rade je dôležité poznať čo to CRM znamená a čo pre spoločnosť znamená. Práve týmito otáz-kami som sa zaoberala v prvej časti mojej práce. Zaujímala som sa nielen o jeho vývoj a prí-nosy pre firmu, ale aj o riziká, ktoré sú s ním spojené. Ďalej som popisovala základné prvky CRM a ich najvhodnejší spôsob zavádzania. V analytickej časti som využila teoretické poznatky na analýzu jednotlivých prvkov CRM. Prostredníctvom viacerých metód analyzujem súčasný stav implementácie systému. Na zákla-de zistených nedostatkov v závere poskytujem doporučenia pre úspešné dokončenie projektu. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 1940730 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
dc.subject CRM cs
dc.subject informačný systém cs
dc.subject stratégia cs
dc.subject kritické faktory projektu cs
dc.subject CRM en
dc.subject information system en
dc.subject strategy en
dc.subject critical factors of project en
dc.title Analýza implementace prvků systému CRM v podniku BOST SK cs
dc.title.alternative Analyze of implementing elements of CRM for the company BOST SK en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is a discussion of the topic of implementing elements of CRM for the company BOST SK. It is a long and expensive process, so it is important to have clear knowl-edge of CRM and what it means for the company. These questions are discussed in the first part of these documents. I am interested in the benefits to the company and also the risks that are natural with such a demanding project. Then I will describe the basic elements of CRM and their methods of implementation. The analytical part is drawn from a theoretical basis. I analyzed the present situation of implementation. I found some shortages in the process of implementation at the end my paper works and have recommended some changes for success-ful realization of the project. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6525
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rojkovičová_2007_bp.pdfBlocked 1.850Mb PDF View/Open
rojkovičová_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
rojkovičová_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account