Individuální plánování z pohledu klíčových pracovníků ve vybraném zařízení sociálních služeb

DSpace Repository

Language: English čeština 

Individuální plánování z pohledu klíčových pracovníků ve vybraném zařízení sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Březovská, Jarmila
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:16Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:16Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46277
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá procesem individuálního plánování ve vybrané organizaci z pohledu klíčových pracovníků. Cílem práce je pokusit se zjistit postoj klíčových pracovníků vybrané sociální služby k individuálnímu plánování. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje oblasti sociálních služeb v České republice a standardům kvality. Dále jsou vymezeny základními pojmy týkající se osob se zdravotním postižením, klíčovým pracovníkem, procesem individuálního plánování a vybranou organizací Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením. Praktická část předkládá empirický výzkum zaměřený na hledání odpovědí na hlavní výzkumnou otázku pomocí technik kvalitativního výzkumu.
dc.format 93
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální služby cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject zdravotní postižení cs
dc.subject uživatel sociální služby cs
dc.subject individuální plánování cs
dc.subject klíčový pracovník cs
dc.subject social services en
dc.subject social services quality standards en
dc.subject disability en
dc.subject social service user en
dc.subject individual planning en
dc.subject key worker en
dc.title Individuální plánování z pohledu klíčových pracovníků ve vybraném zařízení sociálních služeb
dc.title.alternative Individual Planning from the Perspective of Key Employees in the Selected Social Services Facility
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2021-05-19
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the process of individual planning in the selected organization from the perspective of key workers. The aim of the work is to try to find out the attitude of key workers of the selected social service towards individual planning. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the field of social services in the Czech Republic and quality standards. The basic terms are further concerning people with disabilities, key worker, individual planning process and selected organisation of the Day Care Centre for People with Disabilities. The practical part presents empirical research aimed at finding answers to the main research question using qualitative research techniques.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.identifier.stag 57877
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
březovská_2021_dp.pdf 2.196Mb PDF View/Open None
březovská_2021_op.docx 18.91Kb Unknown View/Open None
březovská_2021_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account