Parole, jako možnost učit se přebírat na sebe odpovědnost.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Parole, jako možnost učit se přebírat na sebe odpovědnost.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Prokůpková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T01:55:33Z
dc.date.available 2010-07-16T01:55:33Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4637
dc.description.abstract Cílem této práce je seznámit čtenáře se sociální prací probačního pracovníka v rámci specifické formy probace, kterou je parole. Teoretická část vysvětluje hlavní principy Institutu dohledu u podmíněného propuštění z VTOS a možnost následné resocializace klientů Probační a mediační služby České republiky, mimo jiné přináší také poznatky o probaci ze zahraničí. Analytická část seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, který byl uskutečněn v Probační a mediační službě ve Znojmě s cílem zjistit, jak vnímají zpětně podmíněně propuštění svůj průběh resocializace v průběhu dohledu a po něm. Dále pak autorka porovnává výsledky tohoto výzkumu navzájem mezi sebou a pokouší se navrhnout jisté způsoby, jak přispět k zefektivnění sociální práce probačního pracovníka. cs
dc.format 71 s., 16 s. příloh cs
dc.format.extent 623648 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject probační pracovník cs
dc.subject probace cs
dc.subject parole cs
dc.subject podmíněné propuštění cs
dc.subject probační dohled cs
dc.subject socializace cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject probační a mediační služba cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject probation worker en
dc.subject probation en
dc.subject parole en
dc.subject conditional release en
dc.subject probation supervision en
dc.subject socialization en
dc.subject resocialization en
dc.subject probation service en
dc.subject social-work en
dc.title Parole, jako možnost učit se přebírat na sebe odpovědnost. cs
dc.title.alternative Parole, as a possibility to learn to take a responsibility on self. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo
dc.date.accepted 2007-06-25
dc.description.abstract-translated Aim of this work is to familiarize a reader with social work of probation worker within the frame of probation, which is parole. The theoretical part explains main principles of conditional release Institute of conditional release with supervision and the posibility of subsequent client's resocialization of probation services of Czech Republic, brings among others also a piece of knowledge about probation from abroad. Analytical part of this essay also informs the reader with outcome of investigation which took a place in PMS in Znojmo with a purpose to find out how, when looking back on their conditional release, they felt about their resocialisation with and without supervision. Further the author compares outcomes of her research and tries to propose different ways to contribute to more effective work of the probation worker. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6875
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
prokůpková_2007_bp.pdfBlocked 609.0Kb PDF View/Open
prokůpková_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
prokůpková_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account