Komplexní program primární prevence na Znojemsku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komplexní program primární prevence na Znojemsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Knebl, Robert
dc.date.accessioned 2010-07-16T01:58:09Z
dc.date.available 2010-07-16T01:58:09Z
dc.date.issued 2006-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4645
dc.description.abstract Bakalářská práce "Komplexní program primární prevence na Znojemsku a Moravsko Krumlovsku" se v obecné rovině věnuje problematice primární prevence, přesněji pak prevenci spadající do resortu školství mládeže a tělovýchovy. Podrobně je zde popsán reálně fungující preventivní program - Komplexní program primární prevence. Závěrečné zhodnocení tohoto programu spolu s obecnými poznatky dává možnost navrhnout opatření potřebná k dalšímu zvyšování jeho efektivity. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 541180 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prevence cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject komplexnost cs
dc.subject intermediátor cs
dc.subject minimální preventivní program cs
dc.subject Komplexní program primární prevence cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject participace cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject lektor cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject školní metodik prevence cs
dc.subject okresní metodik prevence cs
dc.subject prevention en
dc.subject primary prevention en
dc.subject komplexity en
dc.subject intermediate en
dc.subject minimal preventive programme en
dc.subject complex programme of primary prevention en
dc.subject social pathological phenomena en
dc.subject participation en
dc.subject efficiency en
dc.subject of primary prevention en
dc.subject tutor en
dc.subject communication en
dc.subject schoul prevention methodologist en
dc.subject district prevention methodologist en
dc.title Komplexní program primární prevence na Znojemsku cs
dc.title.alternative The complex programme of primary prevention in the area of Znojmo en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated This work "The complex programme of primary prevention in the area of Znojmo and Moravský Krumlov'q deals with first primary prevention in general and second prevention concerning school children and physical education. The already running preventive programme - The complex programme of primary prevention - is described in details. The final evaluation of this programme together with general knowledge gives opportunity to offer necessary measures to improve its efficiency further on. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004267
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
knebl_2007_bp.pdf 528.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account