Děti předškolního věku s poruchami chování a jejich socializace v kolektivu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Děti předškolního věku s poruchami chování a jejich socializace v kolektivu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blaštíková, Lucie
dc.contributor.author Fefková, Nela
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:27Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:27Z
dc.date.issued 2021-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46534
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce ,,Děti předškolního věku s poruchami chování a jejich socializace v kolektivu" je analyzovat, jak se těmto dětem, trpícím určitými poruchami chování daří či nedaří socializovat a jak celkově jejich socializace ve skupině vrstevníků probíhá. Práce má dvě části, kterými jsou část teoretická a část praktická. Cílem teoretické části je na úvod popsat proces socializace a zachytit socializaci konkrétně v předškolním období. Dále má za úkol popsat dítě v předškolním období a zmapovat jeho vývoj z hlediska vývojové psychologie. Závěr teoretické části se zabývá poruchami chování. Druhá, tedy praktická část je tvořena kvalitativním výzkumným šetřením a metodou pozorování. Prostřednictvím pozorování byli zkoumáni tři chlapci s určitými diagnózami s cílem zjistit jejich způsoby chování a jednání v kolektivu vrstevníků.
dc.format 79 s. (119 178 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Socializace cs
dc.subject děti cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject kolektiv cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject Socialization en
dc.subject children en
dc.subject preschool age en
dc.subject group en
dc.subject behavioral disorders en
dc.title Děti předškolního věku s poruchami chování a jejich socializace v kolektivu
dc.title.alternative Preschool Children with Behavioural Disorders and Their Socialization in Collective
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2021-05-24
dc.description.abstract-translated The main point of bachelor thesis ,,Children of preschool age with behavior disorders and theri socialization in group" is to analyze how these children suffering with different kind of disorder are good or bad at socializing and also how is this socializing happening in a group of children in a same age. This thesis has two parts. One part is theoretical ant he other one is practical. Main point of theoretical part is firstly describe process of socializing and take control of socializing especially in preschool age. Next task is describe child in preschool and chart its progression in mental way. The ending of theoretical part is about disorders in behaving. Next practical part contains quality research investigation and method of observation. Three boys with certeain kind of diagnose were examined by observation. The main point was to find out the way of their behavior and their acting in group of other children in the same age.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 58386
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
fefková_2021_dp.pdf 1.979Mb PDF View/Open None
fefková_2021_op.docx 16.49Kb Unknown View/Open None
fefková_2021_vp.docx 16.89Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account