Optimalizace systému kontroly kvality na úrovni provozoven v rámci maloobchodního řetězce

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Optimalizace systému kontroly kvality na úrovni provozoven v rámci maloobchodního řetězce

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Optimalizace systému kontroly kvality na úrovni provozoven v rámci maloobchodního řetězce
Autor: Mikoška, Pavel
Vedoucí: Briš, Petr
Abstrakt: Autor předkládané práce je ředitelem kvality firmy Ahold Czech Republic. Na uvedené pozici, včetně pozice ředitele kvality pro Ahold Central Europe, pracuje autor od června roku 2005. Je autorem politiky kvality firmy a významně se podílel na řešení mediálně známých kauz, které souvisely se kvalitativními selháními firmy Ahold v druhé polovině roku 2005 a počátkem roku 2006. Předkládaná práce představuje navě vyvíjené a ihned aplikované nástroje managementu kvality na úrovni prodejen a zároveň také nastiňuje princip celkového managementu kvality aplikovatelného pro maloobchodní řetězec. Firma jako celek musí plánovat a koordinovat veškeré obchodní aktivity na principu "Korporátní společenské zodpovědnosti" tak aby se v daném konkurenčně tržním prostředí mohla dlouhodobě pohybovat a plánovat svůj další ekonomický rozvoj. Samotným jádrem práce je představení tří základních nástrojů managementu kvality pro úroveň prodejen, které mohou dovést firmu k dosažení "provozní excelence" všech jejich prodejních jednotek. Dosažení "provozní excelence" je základní podmínkou aby se spokojení zákazníci loajálně vraceli do svých prodejen Albert a Hypernova nehledali v současném eskalovaném konkurenčním prostředí maloobchodního trhu v České republice jiné nákupní alternativy. Nástroji pro dosažení operační excelence jsou v podmínkách Aholdu "Food Safety Manual", "Consumer Quality Index" a "Integrovaná Databáze Kvality". Food Sfatey Manual je dokumentem, který v integrované podobě jednoduše říká co je pro bezpečný chod podejen (z hlediska bezpečného a hygienického prodeje) potřeba udělat a představuje také integrovanou pomůcku pro manažery prodejen pro odpovídající a kvalifikovanou komunikace se státními kontrolními úřady. Consumer Quality Index je nástrojem pro hodnocení prodejen z pohledu , který simuluje pohled zákazníka z hlediska jeho legitimních kvalitativních očekávání. Uvedený nástroj k tomuto účelu používá výsledky různých kontrolních mechanizmů a umožňuje tak poskytnout ucelený "kvalitativní obraz o prodejně" v chápání, kvality prostředí, kvality poskytované služby a kvality vlastního nakoupeného zboží. Integrovaná Databáze Kvality, je nástrojem, který je v současné době vyvíjen a který umožní přesunout firmu z dosavadního reaktivního přístup k chápání kvality k požadovanému pro-aktivnímu přístupu. Pro-aktivní přístup umožní pro-aktivně alokovat zdroje k nápravě, před tím, než vnikne skutečný problém nebo incident.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4657
Datum: 2007-08-10
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.08.2009
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 3568


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
mikoška_2007_dp.pdfZablokované 2.126Mb PDF
mikoška_2007_vp.pdf 46.12Kb PDF Zobrazit/otevřít
mikoška_2007_op.pdf 127.5Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet